Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије развоја урбаног подручја Града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац

Град Зајечар – Општина

Савет за израду Стратегије развоја урбаног подручја града Зајечара и општине Књажевац, Сокобања и Бољевац, упућује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја Града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац.

Нацрт Стратегије урбаног подручја града Зајечара и општине Књажевац, Сокобања и Бољевац даје се на јавну расправу од 8. новембра 2023. до 30. новембра 2023. године.

Позивају се грађани, удружења и стручна јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Стратегије урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац.

Отворени састанак представника надлежних органа Града, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, привредницима, представницима удружења грађана и средстава јавног информисања биће одржан у сали Скупштине града Зајечара 9. новембра 2023. године са почетком у 12:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари грађана, удружења и стручне јавности могу се доставити Градској управи града Зајечара путем електронске поште на е-маил адресу: office.ler@zajecar.info или поштом на адресу Град Зајечар, Трг Ослобођења број 1, 19000 Зајечар (Канцеларија за локални економски развој), са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Стратегије урбаног подручја града Зајечара и општине Књажевац, Сокобања и Бољевац“, најкасније до 30. новембра 2023. године до 15:30 часова.

Сугестије доставити на посебном обрасцу који је доступан на интернет страници Града путем линка www.zajecar.info.