„Крајински књижевни клуб” из Неготина расписује конкурс за зборник „Прозне руковети” за кратку причу

„Крајински књижевни клуб” Неготин

„Крајински књижевни клуб” из Неготина расписује конкурс за зборник „Прозне руковети” за кратку причу.

Тема је слободна, а рок за слање је 25. мај 2024. године.

Приче слати на мејл: nitogenum@gmail.com.

Услови конкурса:

  • Приче не смеју бити претходно објављене (ни у штампаном ни у електронском облику);
  • право учешћа на конкурсу зборника имају сви аутори/ке који пишу на српском, босанском, хрватском или црногорском језику;
  • једна особа може послати највише две приче (прича не сме бити дужа од 10.000 карактера са размацима);
  • прича мора да задовољава форму кратке приче, остале форме (есеји, песме, драме, новински чланци итд.) неће бити разматране;
  • приче слати само у електронској форми (Word формат, фонт Times New Roman, величина фонта 12) са назнаком за конкурс „Прозне руковети” у једном мејлу;
  • први документ у мејлу треба да буде насловљен називом дела-приче и потписан шифром;
  • други документ треба да буде насловљен називом шифре и да садржи име и презиме, адресу, контакт телефон, мејл и кратку книжевну биографију аутора/ке,
  • котизација се плаћа само за ауторе чије ће приче одлуком жирија бити уврштене у Зборник,
  • износ котизације је 800 динара.

Уз зборник објављени аутори/ке добиће и примерак часописа за књижевност, уметност и културу „Буктиња” и могућност да поједини аутори/ке буду штампани у истоименом часопису. Приче које уђу у зборник не смеју се објавити пре него што сам зборник не изађе из штампе. Уколико прича не испуњава услове конкурса, биће дисквалификована. Радови се не хонораришу. Одлука жирија биће објављена почетком септембра 2024. године.

Организатор конкурса, приређивач и издавач зборника не одговарају за повреду ауторских права од стране појединаца који учествују на конкурсу.

Контакт за додатне информације: +38160/01-04-670 или на nitogenum@gmail.com.