Квар на котлу у котларници „Пивара” у Зајечару, корисници без грејања

Радијатор, грејање

Због квара на котлу у котларници „Пивара” у Зајечару корисници грејања који топлотну енергију добијају из овог извора немају грејање, наводи се у саопштењи ЈКСП Зајечар.

Нормализација снабдевања се очекује у току дана.