Организована презентација услуге становање уз подршку за жртве трговине људима и програма економско оснаживање за жене у Зајечару

Центар за социјални рад „Зајечар” и Удружење грађана „Атина” Београд — Презентација

Данас је у организацији Центра за социјални рад „Зајечар”и Удружења грађана „Атина” из Београда, организована презентација услуге становање уз подршку за (потенцијалне) жртве трговине људима и програма економско оснаживање за жене у сали зајечарског центра.

Презентацији су присуствовали стручни радници центара Зајечар, Бор и Књажевац.

Презентацију је држала Лидија Ђорђевић мастер социјалног рада, која је истакла да је Удружење грађана „Атина” пре годину дана лиценцирала услугу становања уз подршку и да је услуга намењена (потенцијалним) жртвама трговине људима, првенствено женама и девојчицама старости од 15 и више година.

За годину дана, укупно је било на смештају 23 лица женског пола. Од тог броја 5 малолетних и 18 пунолетних лица. Најмлађа жртва имала је 16 година, а најстарија 55. По врстама екплоатисаности издваја се сексуална експлоатација, то је евидентирано код 10 жртава, 6 жртава је било принуђено на брак, 4 вишеструко експлоатисане, остале три врбоване за радну експлоатацију и прошњу.

Овом презентацијом стручни радници центара добили су прилику да се упознају са упућивањем на коришћење услуге, неопходној процедури, временским оквиром и другим значајним детаљима везаним за услугу као и постигнутим позитивним резултатима након годину дана реализовања услуге.