Постављена дигитална платформа нематеријалног културног наслеђа Зајечарског и Видинског округа

Дигитална платформа нематеријалног културног наслеђа Зајечарског и Видинског округа

100 најрепрезентативнијих примера нематеријалног културног наслеђа Зајечарског и Видинског округа на једном месту!

Легенде, говори, манифестације, фестивали, друштвени обичаји, ритуали, свечани догађаји, традиционална јела, занати. Све то употпуњено описима, фотографијама и видео записима можете погледати на јединственој дигиталној платформи нематеријалног културног наслеђа Зајечарског и Видинског округа (Е-Платформа НКН).

Е-Платформа НКН је нов иновативни алат за подизање свести за очување и промоцију нематеријалног културног наслеђа Видинског и Зајечарског округа.

Ова платформа представља 100 најбољих и најрепрезентативнијих елемената нематеријалног културног наслеђа оба округа. На њој можете наћи:

  • Информације о Е-Платформи;
  • Основне информације о регионима (укључујући и информације везане за туризам);
  • Основне информације о НКН;
  • Како се користи Е-Платформа (Водич за кориснике);
  • Интерактивну мапу 100 најбољих НКН, која садржи кратке описе, фото и видео материјале;
  • Информације везане за пројекат.

Е-Платформа доступна је на адреси: www.digitalich-bgrs.info.

Е-Платформа НКН израђена је у оквиру пројекта „Дигитална нематеријална културна баштина”.

Циљ пројекта „Дигитална нематеријална културна баштина” је промовисање нематеријалног културног наслеђа (НКН) Видинског и Зајечарског округа коришћењем савремених ИТ технологија.

Специфични циљеви: подизање свести о циљним групама за НКН, стварање јединствене прекограничне базе података за НКН и стварање предуслова за нове туристичке производе НКН.

Партнери на пројекту:

  • Удружење за промоцију туризма – Видин из Бугарске и
  • Институт за погранична подручја – Књажевац из Србије

Пројекат „Дигитална нематеријална културна баштина суфинансира Европска унија кроз Interreg – IPA Програм преко-граничне сарадње Бугарска – Србија.