Смањење отпада на депонијама један је од приоритетних циљева у Зајечару

Компанија „Делта” и ГУ Зајечар — Састанак на тему „Смањење количине смећа и отпада на сеоским депонијама и у граду Зајечару”

„Наше село” назив је пројекта, који компанија „Делта” реализује у два зајечарска села, Малој Јасикови и Дубочану. Овај пројекат има за циљ да оживи срспко село, али и залаже се за смањење количине смећа и отпада на сеоским депонијама. У Градској управи Зајечар, представници „Делте” састали су се са надлежнима из ЈКСП „Зајечар” на тему „Смањење количине смећа и отпада на сеоским депонијама и у граду Зајечару”, како би се договорили о реализацији пројекта.

Како би се смањио отпад на депонијама, како сеоским тако и градским, неопходна је и едукација становништва, али и постављање контејнера за различите врсте отпада, истиче Тијана Копривица, директорка одрживог пословања „Делта холдинга”.

Тијана Копривица — директорка одрживог пословања „Делта холдинга”

„Ми већ неко време преговарамо са комуналним службама из Зајечара, како би смањили количину отпада на депонијама. Идеја је потекла од смањивања отпада на депонијама у селима. Такође, треба да радимо на едукацији становништва како се разврстава отпад. Оно што би смо радили у селима, то треба да урадимо и у Зајечару. Људи из ЈКСП ’Зајечар’ су нам изашли у сусрет, јер су препознали да је та идеја обострано корисна. Договорили смо се да поставимо контејнере за различите врсте отпада у селима, као и на одређеним местима у граду Зајечару и да едукујемо становништво о томе како се тај отпад разврстава, како бисмо смањили количине отпада на депонијама. Сва средства, од отпада предатог на рециклажу, уплаћиваћемо на рачун зајечарског комуналног предузећа, како би они могли још више да унапреде бригу о животној средини. У Дубочану не можемо да решимо дивљу депонију у потпуности, али едукацијом становништва смањићемо количину отпада и амбалажног отпада на тој депонији. Успут ћемо заједно сви осмислити како ћемо да збрињавамо и друге врсте отпада. Наишли смо на велико разумевање од челника града Зајечара”, каже Копривица.

Компанија „Делта” и ГУ Зајечар — Састанак на тему „Смањење количине смећа и отпада на сеоским депонијама и у граду Зајечару”

Из ЈКСП „Зајечар” најављују да су спремни да крену у сакупљање рециклажног амбалажног отпада.

Звонко Величковић — в.д. директора ЈКСП „Зајечар”

„Ми смо се начелно договорили о почетку сарадње, остало је још да се реше процедуралне ствари. Добили смо дозволу за сакупљање амбалажног отпада и спремни смо да кренемо у реализацију. Можемо да поставимо контејнере на одређене локације, у складу са договором везано за овај пројекат”, рекао је Звонко Величковић, в.д. директора ЈКСП „Зајечар”.

Компанија „Делта” и ЈКСП „Зајечар” — Састанак на тему „Смањење количине смећа и отпада на сеоским депонијама и у граду Зајечару”

„Делта пак” има задатак да врши едукацију становништва и ученика. Из ове компаније најављују да ће обезбедити и сакупљача, који ће да сакупља селективно раздвојени отпад.

Жужана Шандор Милошевић — директорка „Делта пака”

„Делујемо на целој територији Србије и наша улога је првенствено да управљамо амбалажним отпадом који настаје и у привреди и у домаћинству као комунални амбалажни отпад. Знамо да домаћинствима треба мало више времена да почну селективно да раздвајају отпад. Првенствено је битно да обезбедимо ресурсе, да их информишемо и едукујемо како ће то да раде. Едуковаћемо и децу у школама кроз предавања. Селектованим раздвајањем, спашавамо планету од нагомилавања отпада. ’Делта пак’ има задатак да врши едукацију становништва и ученика. Обезбедићемо сакупљача који ће да сакупља селективно раздвојени отпад и који ће да га одвезе на рециклажу”, поручила је Жужана Шандор Милошевић, директорка „Делта пака”.

Документација о рециклираном отпаду, на годишњем нивоу, приказује се Министарству за заштиту животне средине. То улази у националне циљеве који су прописани за државу Србију.