Усвојене све тачке на 22. седници локалног парламента у Зајечару, одборник др Дејан Крстић проклео све који гласају за одлуку за изградњу каменолома у Малом Извору

Усвојене све тачке на 22. седници локалног парламента у Зајечару, одборник др Дејан Крстић проклео све који гласају за одлуку за изградњу каменолома у Малом Извору

Седница Скупштине града у Зајечару почела је са нешто више од два и по сата закашњења, због протеста грађана и представника опозиције.

22. седница Скупштине града Зајечара

22. седница Скупштине града Зајечара

Два пута су одређиване паузе од пола сата због присуства представника опозиције у сали, који нису чланови локалног парламента и немогућности рада Скупштине.

22. седница Скупштине града Зајечара

После друге паузе усвојен је дневни ред и већина одборника изгласала је обједињавање свих 28 тачака дневног реда. Након још једне паузе, усвојене су све тачке дневног реда 22. седнице Скупштине града Зајечара.

22. седница Скупштине града Зајечара

Такође, одборник др Дејан Крстић запалио је свећу и пред иконом Светог Ђорђа проклео све који гласају за одлуку за изградњу каменолома у Малом Извору.

22. седница Скупштине града Зајечара

Пре почетка седнице, поједини представници опозиције упали су у скупштинску салу наслонивши мердевине на терасу Градске управе Зајечар, док је део грађана покушао у приземљу да уђе у велику салу Градске управе.

22. седница Скупштине града Зајечара

На 22. седници локалног парламента у Зајечару усвојен је Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета града Зајечара за 2023. годину; Предлог Правилника о ближем уређењу планирања и спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и посебних услуга и праћења извршења уговора о јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује; Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Зајечар за 2024. годину; Предлог Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје града Зајечара за 2024. годину; Предлог Решења о усвајању Извештаја о стању површинских вода на подручју града Зајечара у 2023. години.

22. седница Скупштине града Зајечара

Усвојена је и тачка Предлога Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за зону експлоатације „Влашка“ у КО Мали Извор, убог које је и одржан протест опозиције и грађана испред Градске управе Зајечар.

22. седница Скупштине града Зајечара

Усвојен је и Предлог Одлуке о приступању изради и измене и допуне Плана генералне регулације града Зајечара бр.3 – Центар града Зајечара; Решења о усвајању годишњих извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар за 2023. годину; Решење о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.2024. до 31.3.2024. године Јавног комуналног предузећа „Тимок -одржавање“ Зајечар.

22. седница Скупштине града Зајечара

Већина одборника изгласала је и Предлог Решења о разрешењу директора и именовању вршиоца дужности директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, а нови в.д. директора ЈКСП „Зајечар“ на период од годину дана је Александар Ђокић – специјалиста струковни инжењер машинства, из Зајечара.

22. седница Скупштине града Зајечара

Усвојен је и Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.2024. до 31.3.2024. године Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар; Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.2024. до 31.3.2024. године Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар; Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.2024. до 31.3.2024. године Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар; Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.2024. до 31.3.2024. године Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар.

Зелено светло дато је и на Решење о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе “Ђулићи“ Зајечар за 2023. годину; Решење о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе “Ђулићи“ Зајечар за 2024. годину; Решење о усвајању Извештаја о раду за 2023. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару; Решење о усвајању Финансијског Извештаја о утрошеним средствима, обавезама, потраживању и резултатима пословања за 2023. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару; Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2023. годину; Решење о усвајању Финансијског извештаја Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2023. годину; Решење о давању сагласности на План и Програм рада за 2024. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару; Решење о давању сагласности на Финансијски план за 2024. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару; Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2023. годину; Решење о усвајању извештаја о финансијском пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2023. годину; Решење о давању сагласности на План рада Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2024. годину; Решење о давању сагласности на Финансијски план Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2024. годину; Решење о усвајању Извештаја о раду за 2023. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар; Решење о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар; Решење о давању сагласности на План и Програм рада за 2024. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар; Решење о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару за 2023. годину; Решење о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару; Предлог Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину Народног музеја „Зајечар“; Решење о усвајању Извештаја о раду за 2023. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару; Решење о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину зајечарског позоришта; Предлог Решења о давању сагласности на употребу имена града Зајечара у називу Спортског удружења „ММА Академија Зајечар“; Предлог Решења о измени Решења о именовању Стручног тима за давање концесије за линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији града Зајечара; Предлог Решења о измени Решења о именовању Стручног тима за спровођење постука реализације пројекта Јавно-приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности одржавања улица и путева на територији града Зајечара; Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара; Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе у Зајечару, као и одборничка питања.