Крећи се одрживо – Бор на два точка: Бору је потребан План одрживе урбане мобилности (ВИДЕО)

Крећи се одрживо – Бор на два точка: Бору је потребан План одрживе урбане мобилности

План одрживе урбане мобилности је политичка мера која је дефинисана као циљ за побољшање приступачности градским областима, која обезбеђује висок квалитет и одрживост мобилности за све учеснике у саобраћају.

За разлику од традиционалног планирања саобраћаја, План одрживе урбане мобилности подразумева „интеграцију, партиципацију и евалуацију“ као основне принципе, како би задовољио постојеће и будуће потребе становника за мобилношћу, те осигурао бољи квалитет живота у градовима и њиховој околини.

Савети и смернице за развој урбане мобилности на територији града Бора су доступни на www.bicibor.rs.

У прилог иницијативи Удружења „Сигурне стазе” из Бора говоре и резултати њиховог истраживања. Наиме, велики проценат Борана (87,68%) сматра да је потребно да град Бор донесе План одрживе урбане мобилности.

Унапређење саобраћајног и урбанистичког простора на територији града Бора је незамисливо без примене „хуманог инжењеринга“, концепта који захтева другачији приступ решавању проблема и другачије обликовање саобраћајног и урбанистичког простора уз примену иновативних, практичних и једноставних решања која би задовољила све учеснике у саобраћају.

Другим речима, уређењем града Бора треба се фокусирати на човека и стварним захтевима и потребама које имају његови грађани.

План одрживе урбане мобилности за град бор треба да обухвати следеће циљеве:

  • Разумевање тренутних путних карактеристика и предвиђање путних потреба за одређени плански период;
  • Да мобилност постане приоритет за све друштвено-економске групе;
  • Да се процени утицај урбаног планирања саобраћаја на животну средину, на основу путне потражње и технолошких избора;
  • Интеграција транспортних опција са структуром коришћења земљишта и планираним регионалним развојем, као и стварање алтернативних транспортних опција са циљем постизања мобилности са ниским садржајем угљеника;
  • Развити план мобилности који је економски, социјално, еколошки и технолошки одржив, са циљем постизања ниског садржаја угљеника, као и укључивање таквог плана у развојне урбанистичке и транспортне планове;
  • Предложити програм за успешно спровођење одабраних интервенција;
  • Обратити одговарајућу пажњу на пешаке и немоторизована превозна средства у оквиру планирања саобраћаја;

Главни циљ одрживог урбаног саобраћаја јесте да пружи и осигура доступност и безбедну мобилност за целокупну урбану популацију, без обзира на њихов друштвено-економски статус, на начин који неће угрозити животну средину. Другим речима, одржива мобилност треба да послужи као путоказ за активности и инфраструктурни развој који ће осигурати пожељни ниво мобилности и смањити емисије гасова са ефектом стаклене баште из сектора саобраћаја.

Улица је основни архитектонски простор града и није намењена само за кретање моторних возила већ и за кретање осталих учесника у саобраћају (пешака, деце, бициклиста, старијих лица, особа са инвалидитетом и тако даље) и од ње зависи живот насеља и људи који ту живе.

Да би дошли до задовољавајућег решења потребно је сагледавање целокупне уличне мреже града Бора и предузимање низа саобраћајно-регулативних, грађевинских, урбанистичких и архитектонских мера чији би циљ био формирања јединственог и безбедног простора доступног за све кориснике.

„Ово је свакако веома дуг пут који почиње снагом аргумената, којом можемо да се трудимо да укажемо на потребе промене свести грађана, надлежних и струке. Такође смо свесни да је та промена неминовна, јер у супротном ће нам комплетан јавни простор бити заузет аутомобилима, што паркираним, што њима намењеном инфраструктуром”, кажу из овог Удружења.

Иницијатива је упућена: градоначелнику Бора – господину Александру Миликићу, председнику скупштине града – господину Драгану Жикићу, заменику председника скупштине града – господину Ивану Вучковићу, Градском већу, господину Игору Јанковићу, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Савету за безбедност саобраћаја и ЈКП за стамбене услуге – Управљачу пута на територији града Бора.

Иницијатива се везује за циљеве декаде безбедности саобраћаја 2021. до 2031. проглашене од стране Уједињених нација. И за један од циљева одрживог развоја Уједињених нација који носи назив „Одрживи градови и заједнице” који има за циљ стварање одрживих градова – градова који су приступачни, са добрим системом јавног превоза, бициклистичком и пешачком инфраструктуром и великим бројем зелених површина.

Иницијатива се реализује у склопу пројекта „Крећи се одрживо – Бор на два точка” који је добио подршку пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АКТ”, који спроводе Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе.

Да град Бор буде безбедан, приступачан и саобраћајно уређен!