У сали Скупштине града Зајечара одржана 56. седница Градског већа

У сали Скупштине града Зајечара одржана 56. седница Градског већа којом је председавао Бошко Ничић, председник Градског већа и градоначелник Зајечара.

На овој седници је усвојен Нацрт Одлуке о оснивању Савета за младе града Зајечара, Нацрт Решења о измени Решења о именовању Стручног тима за реализацију пројекта јавно- приватног партнерства без елемената концесије за вршење услуга преласка градске топлане на биомасу у граду Зајечару, са изградњом нове топлане, Нацрт Одлуке о сагласности на Нацрт Јавног уговора у поступку јавно – приватног партнерства без елемената концесије за поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара као и Нацрт Решења о давању сагласности на другу измену Програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа “Зајечар“ Зајечар за 2022. годину.

Градски већници су дали зелено светло и на Нацрт Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа “Зајечар“ Зајечар за 2023. годину, на Нацрт Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар за 2023. годину, на Нацрт Решења о престанку мандата и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народног музеја “Зајечар“ у Зајечару, на Нацрт Решења о престанку дужности директора Апотекарске установе „Зајечар“ у Зајечару и на Нацрт Решења о именовању директора Апотекарске установе „Зајечар“. Већници су усвојили Решење о именовању Драгане Бранковић Минчић из Зајечара (дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутског маркетинга и менаџмента), на мандатни период од четири године.

На седници је усвојен и Предлог Закључка о усвајању Записника Комисије за попис основних средстава, ситног инвентара и материјала Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар – у ликвидацији.