Тимочка КрајинаЗајечарГрад Зајечар: Расписан јавни позив за подношење захтева за доделу помоћи у...

Град Зајечар: Расписан јавни позив за подношење захтева за доделу помоћи у огреву за избегла и интерно расељена лица

Зајечар — Општина — Центар

На основу Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, Комисија за избор корисника за добијање једнократне помоћи у огреву намењене избеглим и интерно расељеним лицима у Граду Зајечару, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи.

Право на ову помоћ могу да остваре лица која испуњавају следеће услове:

  • да имају избеглички статус;
  • да су регистрована као интерно расељена лица и да имају боравиште на територији Града Зајечара.

Помоћ се одобрава као помоћ у огреву са превозом у максималном иозносу до 35 хиљада динара по породици.

Намена о додели помоћи у огреву из става 1. је обезбеђење основних потреба у виду огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

Право на помоћ у огреву имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетног захтева и документације.Проверу захтева врши поверник за избеглице увидом у документацију

Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно донету одлуку, Комисија задржава право на поновно разматрање донете одлуке.

Уз захтев за доделу помоћи у огреву, који се подноси Граду, подносилац је дужан да достави следеће доказе: фотокопију избегличке легитимацију за себе и чланове породичног домаћинства; фотокопију легитимације интерно расељеног лица за себе и чланове породичног домаћинства са доказом о боравишту, потврдом о боравишту(важећа); потврда о редовном школовању из школе за децу ученике и потврда о редовном студирању за студенте; потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, чек од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за месец август, изјава да нема приходе (оверена код Нотара), итд.; извештај лекара (не старији од годину дана) или решење за доказивање трудноће, здравственог стања ( тешка хронична оболења ) и/или решење о утврђивању инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства.

За жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу; -жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица, Комисија неће разматрати. Докази из става 1.алинеје. До 8. овог члана подносе се у фотокопији, а Комисија има право да од подносиоца захтева на увид оригинална документа.

Комисија доноси одлуке о додељивању помоћи, на основу реда првенства, сачињеног према следећим критеријумима:

  • домаћинства без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима ( до 50% просечне нето плате у Републици за месец јун која износи 85.539,00 динара ), или примаоци НСП-а;
  • болесни чланови домаћинства ( тешка хронична оболења ), чланови домаћинства са посебним потребама;
  • домаћинства са чланом ( дететом и др. ) телесним инвалидним;
  • домаћинство са чланом ометеним у развоју;
  • домаћинство са психички оболелим чланом породице;
  • жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства
    домаћинства самохраних родитеља са дететом/децом до 15 година или студентом/ студентима до 26 година.

Комисија усваја Одлуку о листи корисника помоћи у огреву која се објављује на огласној табли града Зајечара.На основу Одлуке Град Зајечар додељује кориснику помоћ у огреву.

Рок за подношења захтева је осам дана од дана објављивања Огласа (15. септембар).

Пријаве за Јавни позив, са потребном документецијом, подносе се лично Градски Информативно -услужни центар Града Зајечара или препорученом поштом на адресу: ”Једнократна помоћ у огреву”, Градска управа града Зајечара, Повереништво за избеглице, Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар.

Сви медији који преузму текст, фотографије или видео, дужни су да наведу извор – Тимочка (timocka.rs). Уколико преузимају комплетан текст и фотографије, већи део текста, или је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Društvene mreže

24,736ПратилацаЛајкуј
4,360ПратилацаЗапрати
1,263ПратилацаЗапрати
222ПратилацаБаци суб