На 11. седници Скупштине општине Књажевац усвојен Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа

У Књажевцу је одржана 11. седница Скупштине општине на којој је разматран Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Општина Књажевац.

Локални парламент позитивно се изјаснио по питању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Књажевац за 2023. годину, а усвојен је и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Књажевац за 2023. годину.

Једногласно, одборници су усвојили и Предлог одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације Спортско-рекреационог и здравствено-рехабилитационог центра “Бањица”, као и Предлог одлуке о доношењу Програма енергетске ефикасности Општине Књажевац за период 2022-2024.

Скупштина је већином гласова донела решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈКП “Стандард” Књажевац, као и решење и именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац”.