Обавештење за ученике који уписују први разред зајечарске Гимназије

Гимназија Зајечар

Гимназија у Зајечару објавила је обавештење за ученике и родитеље, као и друге законске заступнике који уписују први разред поменуте школе.

Зајечарска Гимназија нуди ученицима који уписују први разред школске 2020/2021. године следећа 4 изборна програма:

  • Здравље и спорт,
  • Уметност и дизајн,
  • Примењене науке,
  • Језик, медији и култура.,

Ученици се опредељују за 2 од поменута 4 програма. Информације о поменутим програмима могу се преузети на овом линку.

Такође, из Гимназије у Зајечару обавештавају да је дошло до промене у календару уписних активности.

Нови термини уписа су:

  • Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак – петак 09. и 10.07. 08.00-15.00;
  • Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак 13.07. 08.00-15.00.

Упис се може реализовати или е-уписом или на досадашњи начин директно у средњој школи.

Поред услуге еУпис за школе, од ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.

Напомиње се да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

Према томе, родитељи/други законски заступници:

  1. Имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу.
  2. Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и сл.)