Тимочка Тимочка
Почетна / Вести / Штаб за ванредне ситуације града Зајечара: Донета нова наредба
Штаб за ванредне ситуације града Зајечара

Штаб за ванредне ситуације града Зајечара: Донета нова наредба

На данас одржаној седници Штаба за ванредне ситуације града Зајечара донета је нова наредба.

На основу члана 6. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр. 15/19 и 17/19), Штаб за ванредне ситуације града Зајечара на седници одржаној данас, 7. јула, донео је ново наредбу.

Н А Р Е Д Б А

 1. Свако је обавезан да користи заштитну маску у затвореном простору и да то чини на потпуно исправан начин уз одржавање минималне дистанце од 2 метра.
 2. У јавном превозу обавезно је коришћење заштитне маске. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ улазак у возило лицима која немају прописно постављену заштитну маску. Возач или овлашћено лице превозника (кондуктер) не сме примити лице у возило јавног превоза које не носи на прописан начин заштитну маску. Превозник је дужан да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила.
  ​Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач не сме примити лице у такси возило које не носи на прописан начин заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе возила са којима је путник у контакту.
  ​Возачи и путници у јавном и такси превозу су обавезни да све време трајања вожње на прописан начин носе заштитне маске.
  ​Возачи или овлашћена лица превозника (кондуктери) из ове тачке дужни су да удаље из возила јавног и такси превоза лица – путнике који у току вожње не носе на прописан начин заштитне маске.​
 3. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19, ЗАБРАЊУЈУ СЕ јавна окупљања на територији Града Зајечара на јавним местима у затвореном простору (кафане, ресторани, барови, сале за организована славља, Домови култура, спортски и други затворени објекти погодни за пријем већег броја лица) када се истовремено окупља више од 100 лица.
  ​За време дозвољеног окупљања у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке и хигијенске услове уз поштовање минималне дистанце између лица од 2 метра.
  ​На улазу у затворени простор обавезно је постављање дезинфекционе баријере са одговарајућим дезинфекционим средством.
  За време дозвољеног окупљања у затвореном простору, свако је обавезан да користи заштитну маску и да то чини на исправан начин, покривајући у потпуности нос и уста.
 4. ОГРАНИЧАВА СЕ окупљање на отвореном простору на максимално 200 особа.
  ​Ограничење окупљања на отвореном простору из претходног става ове тачке не односи се на угоститељске објекте који имају постављене летње баште и угоститељске објекте који за обављање своје регистроване делатности користе отворени простор.
  Приликом окупљања људи на отвореном простору обавезна је превентивна мера физичке дистанце – удаљеност од минимум 2 метра.
 5. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ одржавање свадбених весеља, прослава крштења и других прослава и свечаности, као и музичких, забавних и других манифестација у угоститељским и сличним објектима.
  ЗАБРАЊУЈЕ СЕ организовање спортских и других забавних манифестација (сабора, вашара и сл.).
 6. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад ноћних клубова док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 на територији Републике Србије, као и рад дечијих играоница до доношења мере дозволе рада пуног капацитета предшколских установа.
 7. Радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, кладионица, објеката брзе хране и других угоститељских објеката) на територији Града Зајечара може бити од 07:00 до најкасније 23:00 часа у току дана, до када су гости дужни да напусте објекат, а власници објеката да објекат затворе.
  ​Наведено радно време угоститељских објеката из претходног става односи се како на радне дане тако и на дане викенда, уз обавезну примену свих превентивних мера које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке и хигијенске услове као и физичке дистанце – удаљености од најмање 2 метра.
  ​У угоститељском објекту затвореног типа (ресторанима, кафићима, баровима, кладионицама, објектима брзе хране и другим угоститељским објектима), као и у угоститељским објектима који имају постављене летње баште (у делу отвореног простора) на територији Града Зајечара, број гостију се ограничава на минимално 2 метра квадратна површине по госту, а до максимално 100 гостију, уз забрану прописану тачком 5. став 1. ове Наредбе.
  Особље угоститељских објеката из ове тачке све време мора носити заштитну маску, док гости наведених угоститељских објеката могу да скину заштитне маске само док седе за столом, али их морају носити док улазе или излазе из угоститељског објекта или иду у тоалет истог.
 8. У продавницама, тржним центрима и другим малопродајним објектима на територији Града Зајечара ограничен је истовремени боравак лица-потрошача у истима и то тако што на 6 метра квадратна корисне површине може боравити једно лице-потрошач, с тим да минимална физичка дистанца између потрошача међусобно и осталих лица у објектима продавница, тржних центара и других малопродајних објеката буде минимално 2 метра.
  ​Особље продавница, тржних центара и других малопродајних објеката мора носити заштитну маску на прописан начин све време, као и потрошачи док се налазе у продавницама, тржним центрима и другим малопродајним објектима.
  ​Комунална милиција ће у року од 48 сати од почетка примене ове Наредбе обићи све малопродајне објекте на територији Града Зајечара и доставити им обавештење о максималном броју купаца који могу истовремено ући у малопродајни објекат.
 9. Козметички салони, фризерски салони, салони лепоте, фитнес центри и теретане остају отворене. Рад наведених објеката организовати уз поштовање свих превентивних мера, дезинфекционих, санитарно-техничких и хигијенских услова (обавезно ношење маски, дистанца, дезинфекција руку и просторија, дезинфекционе баријере са одговарајућим дезинфекционим средством, итд.).
 10. Налаже се ЈКП „Хигијена” Зајечар да поштује све раније прописане мере Штаба за ванредне ситуације које се односе на рад зелених пијаца и “Халу сирева”.
  Продавци на зеленим пијацама и у “Хали сирева”, радници, као и купци морају носити заштитне маске на прописан начин.
  ​Налаже се ЈКП „Хигијена” Зајечар да удаљи са зелених пијаца и из “Хале сирева” продавце односно закупце тезги који на прописан начин не носе заштитне маске.
  ​Налаже се ЈКП „Хигијена” Зајечар да свакодневно врше чишћење и дезинфекцију зелених пијаца и “Хале сирева”.
  ​У случају непоштовања одредби из ове тачке Наредбе, Штаб за ванредне ситуације ће донети одлуку о затварању зелених пијаца и “Хале сирева”.
 11. У Предшколској установи „Ђулићи” повећање броја пријема деце вршиће се према критеријумима, условима и мерама заштите одређеним у Елаборату о постепеном (фазном) пријему уписане деце ПУ „Ђулићи” Зајечар достављеног Штабу за ванредне ситуације дана 02.06.2020. године и сачињеног на основу сагледавања укупне епидемиолошке, привредне и друштвене ситуације на територији Града Зајечара, а убудуће према постепеном (фазном) пријему на основу препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.
  ​Елаборат о постепеном (фазном) пријему усписане деце ПУ „Ђулићи” Зајечар од 02.06.2020. године представља саставни део ове Наредбе и као такав је објављен на сајту Града Зајечара.
  Препоручује се Предшколској установи „Ђулићи” да, док траје неповољна епидемиолошка ситуација ширења заразне болести COVID-19 на територији Града Зајечара, врши првенствено пријем деце чија су оба родитеља или старатеља, односно онај родитељ или старатељ који самостално врши родитељско право радно ангажована.
  ​До стварања повољније епидемиолошке ситуације у спречавању ширења заразне болести COVID-19 на територији Града Зајечара, одлаже се коришћење годишњих одмора за запослене у Предшколској установи „Ђулићи”.
 12. Налаже се ЈКП „Хигијена” Зајечар, ЈКП „Водовод” Зајечар, ЈКСП „Зајечар” Зајечар, ЈКП „Тимок – одржавање” Зајечар и Заводу за јавно здравље „Тимок” Зајечар да изврше дезинфекцију свих површина, како у затвореном простору тако и на отвореном, које нису директно изложене УВ зрачењу, а где се окупља већи број људи на целој територији Града Зајечара.
 13. У образовним установама (школским и високообразовним) одложити све скупове и свечаности, а пријемне и друге испите, као и уписне поступке организовати уз примену свих мера заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија и дезинфекциона баријера са одговарајућим дезинфекционим средством, итд).
 14. НАРЕЂУЈЕ СЕ управницима стамбених заједница (зграда) да редовно врше дезинфекцију јавних простора у зградама (заједничких просторија, ходника и гелендера).
  НАРЕЂУЈЕ СЕ управницима да на улазу у стамбену јединицу поставе дезинфекциону баријеру (сунђер или сл.) натопљену одговарајућим дезинфекционим средством.
 15. О спровођењу ове Наредбе стараће се комунална милиција Градске управе града Зајечара, санитарна инспекција, инспекцијски и други законом одређени надлежни органи. Свако непоштовање мера утврђених овом Наредбом повлачи прекршајну одговорност физичког односно правног лица, у складу са законом, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС”, бр. 66/20, 93/20 и 94/20) и подзаконским прописима.
  ​Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору, у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.
 16. Утврђене мере овом Наредбом примењују се одмах након усвајања и важе до 20. јула 2020. године.
  ​Након истека рока важења ове Наредбе, Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара разматраће нове мере у складу са тадашњом епидемиолошком ситуацијом у спречавању ширења заразне болести COVID-19 на територији Града Зајечара и у складу са наведеном епидемиолошком ситуацијом разматраће евентуално предлагање проглашења ванредне ситуације.
 17. Почетком примене ове Наредбе престаје да се примењује Наредба Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара која је објављена у „Службеном листу Града Зајечара”, бр. 39/2020.
 18. Ову Наредбу објавити у „Службеном листу града Зајечара” и на интернет презентацији града Зајечара.

Можда ће Вас занимати

Јесен, лишће, девојка

Данас претежно облачно и хладније, у неким деловима мешовите падавине, на планинама снег

У већем делу Србије претежно облачно и хладније, на југозападу, југу и истоку Србије у …

Јесен, лишће

Тмуран јесењи дан пред нама, највиша дневна температура до 11 степени

У Србији ујутро хладно, понегде слаб мраз и магла. Ујутро и преподне на северозападу, а …

Претплатите се
Обавести о
guest
0 Коментара
Уграђене повратне информације
Погледајте све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо Ваше мишљење, оставите коментарx
()
x

Pin It on Pinterest

Одабир писма

Ћирилица Латиница