VestiŠtab za vanredne situacije grada Zaječara: Poništene sve prethodne i donete nove...

Štab za vanredne situacije grada Zaječara: Poništene sve prethodne i donete nove naredbe

Sednica Štaba za vanredne situacije grada Zaječara

Danas su, na telefonskoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, poništene (stavljene van snage) sve prethodne naredbe Štaba i donet, novi, prečišćen tekst.

Na osnovu člana 6. Odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara”, br. 15/19 i 17/19) a povodom Odluke o uvođenju vanrednog stanja u Republici Srbiji, Štab za vanredne situacije grada Zaječara je, na sednici održanoj 3. aprila 2020. godine, doneo naredbu:

N A R E D B A

 1. ZABRANJUJE SE okupljanje više od dve osobe na jednom mestu u skladu sa merama Vlade Republike Srbije.
 2. NAREĐUJE SE javnom prevozniku na teritoriji grada Zaječara, „Nikolić Prevoz” D.O.O. Samarinovac (u daljem tekstu: javni prevoznik), da u potpunosti obustavi gradski i prigradski prevoz putnika i izvrši dezinfekciju objekta i perona autobuske stanice u ulici Hajduk Veljkovoj u Zaječaru.
 3. Zabrana iz tačke 2. ne odnosi se na prevoz radnika na osnovu ugovora o posebnom linijskom prevozu, kao i na poslodavce koji sami vrše prevoz svojih zaposlenih, te im u skladu sa Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja nisu potrebne posebne dozvole.
  Naređuje se prevozniku koji vrši prevoz radnika da preduzme sve higijenske mere i mere dezinfekcije vozila, a prevoz radnika vrši u skladu sa merama zaštite koje je propisala Vlada RS.
  ​Lica (radnici) koja koriste ovu vrstu prevoza moraju imati zaštitne maske i rukavice prilikom prevoza. Prevoznici radnika u čijim se prevoznim sredstvima zateknu putnici bez zaštitnih maski i rukavica biće isključeni iz saobraćaja i predati u nadležnost policije.
 4. ZABRANJUJE SE obavljanje taksi prevoza u vreme trajanja zabrane kretanja građana prema donetim merama Vlade Republike Srbije. Taksi prevoznici su dužni da redovno vrše dezinfekciju svojih vozila, kao i da prilikom prevoza nose zaštitne maske i rukavice.
 5. NAREĐUJE SE Predškolskoj Ustanovi „Đulići” da prekine rad za vreme trajanja vanrednog stanja.
 6. NAREĐUJE SE Centru za socijalni rad „Zaječar” u Zaječaru, kao i udruženjima građana na teritoriji grada Zaječara zatvaranje dnevnih centara i klubova za odrasla i starija lica za vreme trajanja vanrednog stanja. Ova naredba se odnosi i na klubove penzionera i sličnim organizacijama u gradu i selima, te su dužni da odmah prekinu svaku svoju aktivnost do okončanja vanrednog stanja.
 7. NAREĐUJE SE prekid rada svih sportskih objekata na teritoriji grada Zaječara (sportske hale, sportskih terena, teretana i sl.), a Sportskom savezu grada Zaječara da prekine sve aktivnosti sportskih klubova za vreme trajanja vanrednog stanja.
 8. NAREĐUJE SE prestanak rada svih Domova kulture i otkazivanje svih kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija, kao i proslava i zabava bilo koje vrste u vreme trajanja vanrednog stanja.
 9. NAREĐUJE SE načelniku gradske uprave, svim direktorima javnih preduzeća, direktorima ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač Grad Zaječar da teškim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina omoguće rad od kuće, a ukoliko je to nemoguće obezbede minimum procesa rada uz strogo poštovanje svih higijensko-tehničkih mera za sprečavanje širenja zaraze odnosno, ograniče broj ljudi u prostoriji, koriste zaštitne maske i slično. Ukoliko u ovim preduzećima ima zaposlenih koji su roditelji dece mlađe od 12 godina dužni su da jednog zaposlenog oslobode radne dužnosti za vreme trajanja vanrednog stanja radi čuvanja dece.
  ​Ova naredba se odnosi i na druga pravna lica, kao i na poslodavce kod kojih rade samohrani roditelji dece do 12 godina.
  ​ Zaposleni u gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Zaječar, a čiji je bračni drug zaposlen u MUP-u, Vojsci Srbije i zdravstvenim ustanovama, a ima dete mlađe od 12 godina, oslobađa se radne obaveze za vreme trajanja vanrednog stanja, radi čuvanja dece.
 10. NAREĐUJE SE direktorima javnih preduzeća, direktorima ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač Grad Zaječar da odmah usvoje mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane korona virusom kod zaposlenih i korisnika usluga imajući u vidu specifičnost delatnosti, pružanja javnih usluga i ljudskih resursa kojima rukovode. Takođe su dužni da odmah odrede koordinatora koji će biti zadužen za punu primenu i sprovođenje mera na nivou preduzeća, ustanove i organicizacije.
 11. NAREĐUJE SE načelniku gradske uprave grada Zaječara da matičnoj službi zabrani izdavanje bilo kojih dokumenata za lica koja su na privremenom radu u inostranstvu, odnosno lica koja nemaju stalno boravište na teritoriji grada Zaječara za vreme trajanja vanrednog stanja.
 12. NAREĐUJE SE ugostiteljskim objektima (restorani, kafići, barovi, lokali i drugi ugostiteljski objekti) i tržnim centrima da prestanu sa radom. Iz naredbe se izuzimaju zdravstvene ordinacije, stomatološke ambulante i ostali zdravstveni subjekti (laboratorije, ordinacije, poliklinike, apoteke, veterinarski subijekti i sl.) koji posluju u okviru tržnih centara.
  Kiocsima i lokalima brze hrane dozvoljava se prodaja hrane i to isključivo putem uslužnih šaltera (korisnici usluga ne mogu ulaziti u lokal) i dostavom na kućnu adresu, uz prethodno preduzete sve mere zaštite njihovih radnika (rukavice, maske i sl.) i uz poštovanje propisanog rastojanja od 2 metara između ljudi u redu koji vrše kupovinu.
 13. NAREĐUJE SE svim maloprodajnim objektima, pekarama (osim proizvodnih pogona), kioska, objekata brze hrane kojima je dozvoljena prodaja putem šaltera i isporukom na kućnu adresu, piljarama, zanatskim radnjama, agencijama i svim ostalim prodajnim objektima da usklade svoje radno vreme prema merama koje je usvojila Vlada RS i to na sledeći način:
  – od ponedeljka do petka od 07:00 do 15:00 časova
  – subotom: za građane starije od 65 godina od 04:00 do 07:00 časova, a za ostale građane od 08:00 do 12:00 časova
  ​– nedeljom maloprodajni objekti ne rade.
  ​Napred navedeni subjekti mogu da samostalno odrede radno vreme u navedenim vremenskim intervalima ili da svoje objekte potpuno zatvore.
  ​Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.
  Snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.
  ​Dežurne apoteke i pogrebna preduzeća izuzimaju se od utvrđenog radnog vremena sem nedelje.
 14. ZABRANJUJE SE prodaja polovne robe, garderobe i sličnih proizvoda na otvorenom i zabrana izlaganja i prodaje prehrambene robe, voća, povrća i sl. ispred maloprodajnih objekata, kioska i slično.
 15. NAREĐUJE SE zatvaranje svih pijaca na teritoriji grada Zaječara za vreme trajanja vanrednog stanja, a snadbevanje građana voćem i povrćem obavljaće se preko maloprodajnih objekata i piljara.
  ​Nalaže se JKP „Higijeni” Zaječar da fizičkim barijerama i trakama onemoguće bilo kakav pristup pijacama te da u najkraćem mogućem roku uklone tezge sa divlje buvlje pijace preko puta stare auobuske stanice u Bulevaru dr Zorana Đinđića.
 16. ZABRANJUJE SE rad frizerskih, kozmetičkih salona i salona za masažu, kao i svih salona lepote za vreme trajanja vanrednog stanja.
 17. NAREĐUJE SE prekid rada kladionicama, kazinima i ostalim pravnim licima koji organizuju igre na sreću, dečijim igraonicama i noćnim barovima za vreme trajanja vanrednog stanja.
 18. NAREĐUJE SE vlasnicima prodavnica, trgovinskih objekata brze hrane, cvećarama, kao i ostalima koji rade sa strankama da svim zaposlenima koji su u direktnom kontaktu sa potrošačima obezbede zaštitne maske i rukavice. Ukoliko nisu u mogućnosti dužni su da obustave rad do obezbeđenja zaštitnih sredstava.
  ​Naređuje se svim maloprodajnim objektima da ispred svojih objekata postave dezinfekcionu barijeru (sunđer ili sl. natopljen dezinfikcionim sredstvom), kao i da svojim kupcima obezbede (ukoliko kupci nemaju sopstvene), zaštitne rukavice i maske.
  ​Zabranjuje se svako zadržavanje ispred maloprodajnih objekata (konzumiranje pića i sličnih okupljanja) osim okupljanja u cilju čekanja reda radi kupovine uz poštovanje propisane udaljenosti.
  ​U slučaju da potrošači/kupci ne budu želeli da se pridržavaju ovih mera vlasnici objekta ili radnici su dužni da odmah, bez odlaganja, pozovu dežurni broj komunalne policije 065/609-41-08.
  ​Maloprodajni objekti koji se ne budu pridržavali ove zabrane kao i naredbe koja se odnosi na postavljanje dezinfekcione barijere na ulazu biće zatvoreni za vreme trajanja vanrednog stanja. Takođe, maloprodajni objekat koji primi potrošača bez zaštine maske i rukavice u objekat radi kupovine biće zatvoren za vreme trajanja vanrednog stanja.
 19. NAREĐUJE SE komunalnoj policiji i inspekcijskim službama da pojačaju nadzor nad svim objektima zatvorenog tipa u skladu sa odlukom Vlade RS i ovom naredbom, te da u slučaju uvođenja kaznenih odredbi za pravna i fizička lica koja prekrše određene zabrane, najstrožije iste primenjuju.
 20. NAREĐUJE SE svim udruženjima građana, kao i dobrovoljnim društvima da stave na raspolaganje sve raspoložive ljudske resurse za pomoć najstarijim građanima u vidu donošenja namirnica i lekova na kuću i organizovanja lekarske pomoći. Ovi subjekti su dužni da odrede lice zaduženo za kontakt i dostave Štabu brojeve telefona na koje ih štab može kontaktirati.
 21. NAREĐUJE SE Crvenom krstu da u prostorijama koje se nalaze u ul. Krfskoj uspostave kol centar za pomoć u snabdevanju građana starijih od 65 godina i uspostave najmanje 3 (tri) mobilne telefonske linije za ove potrebe. Ove usluge građani stariji od 65 godina mogu koristiti isključivo za snabdevanje osnovnim životnim namirnicama i lekovima jednom nedeljno.
  Rad logističkih centara obavlja se celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za angažovana lica.
 22. NAREĐUJE SE komunalnim preduzećima da redovno obavljaju poslove vodosnabdevanja, čistoće, grejanja i pogrebnih usluga uz obezbeđenje zaštitnih maski, rukavica i dezinfekcionim sredstvima za zaposlene.
 23. NAREĐUJE SE JKSP „Zaječar”, JKP „Vodovod”, JKP „Timok – održavanje” i JKP „Higijena”, da u saradnji sa ZZJZ „Timok” Zaječar vrši redovno pranje i dezinfekciju ulica prvog prioriteta, javnih trgova i drugih javnih površina, javnih parkirališta i trgovinskih centara. Dezinfekciju vršiti pranjem ulica i aerosolnom dezinfekcijom atomizerima sredstvom nartijum hipohlorit i hlorom.
 24. ZABRANJUJE SE prisustvo na sahranama u periodu trajanja vanrednog stanja više od deset osoba. Osobe koje prisustvuju sahrani moraju poštovati međusobnu razdaljinu od dva metra između sebe i nošenje propisane zaštitne opreme.
 25. ZABRANJUJE SE korišćenje svih javnih površina i parkova kao i dečijih igrališta.
  Zatvaraju se izletišta Popova plaža i Vanjin jaz i sva lica zatečena na njima biće sankcionisana shodno zakonu.
  Park-šuma „Kraljevica” se može koristiti u periodu od ponedeljka do petka u vremenu od 10:00 do 15:00 časova tako da se lica mogu kretati u grupi do dve osobe, a rastojanje između njih ne sme biti manje od 2 metra.
  Nepoštovanje ove zabrane povlači za sobom prekršajnu i krivičnu odgovornost, a za nepoštovanje ove zabrane od strane maloletnog lica odgovornost snosi roditelj ili staralac.​
 26. Vlasnici kućnih ljubimaca mogu izvoditi svoje kućne ljubimce svakog dana u periodu između 23:00 do 01:00 časa, kao i nedeljom od 08:00 do 10:00 časova.
  Kućnog ljubimca može izvesti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta, ne dalje od 200 metara od adrese prijavljenog prebivališta.
 27. OBAVEZUJE SE Gradska uprava grada Zaječara da u saradnji sa kol centrom Crvenog krsta u smislu pružanja neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih namirnica i medikamenata formira baner na info sajtu grada Zaječara preko koga će građane informisati o svim donetim i preduzetim merama.
 28. ANGAŽUJU SE poverenici civilne zaštite na poslovima zaštite i snabdevanja, shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama.
  Naređuje se poverenicima civilne zaštite da u skladu sa svojim ovlašćenjima vrše kontrolu primene i poštavnja mera koje je donela Vlada RS kao i primenu i poštovanje naredbi koje donosi Štab za vanredne situacije Grada Zaječara.
  ​Poverenicima će, od strane komandanta Štaba za vanredne situacije, biti izdate dozvole za kretanje u vreme policisjkog časa kako bi mogli da vrše kontrolu poštovanja primene propisanih mera i naredbi, a spisak lica kojima su izdate dozvole biće predat Policijskoj upravi Zaječar.
  ​Štab za vanredne situacije će utvrditi izgled i sadržinu dozvole, a svaka zloupotreba iste biće zakonski najstrožije sankcionisana.
  ​Distribuciju dozvola izvršiće koordinator za ove poslove zadužen ispred Štaba za vanredne situacije.
  ​Poverenici su dužni da svako nepoštovanje mera, odnosno naredbi ŠVS grada Zaječara prijave nadležnoj Policijskoj upravi u Zaječaru, kao i Komunalnoj policiji grada Zaječara. Za nepoštovanje ove naredbe, poverenici snose punu odgovornost.
 29. Štab za vanredne situacije posebno apeluje na građane da se u potpunosti shvati i krajnje odgovorno primeni naredba Vlade RS, kao i naredba ovog štaba, kao i na medije da pruže pun doprinos u predstavljanju svih relevantnih mera koje imaju za cilj sprečavanje i širenje korona virusa, a sve u cilju zaštite zdravlja građana.
 30. NAREĐUJE SE upravnicima stambenih zajednica (zgrada) da redovno vrše dezinfekciju javnih prostora u zgradama (zajedničkih prostorija, hodnika i gelendera) u saradnji sa ZZJZ „Timok” Zaječar, a uz pomoć agencija za održavanje higijene stambenih zajednica sa kojima su sklopili ugovore.
 31. NAREĐUJE SE upravnicima stambenih zajednica da na ulazu u stambenu jedinicu postave dezinfekcionu barijeru (sunđer ili sl. natopljen dezinfikcionim sredstvom).
  Upravnici zgrada sredstvo za dezinfekciju natrijum hipohlorit (NaClO) mogu preuzeti u količini do 5 litara u JKP „Vodovod” Zaječar (kod portirnice) tel.019/422-041, s tim da moraju sa sobom poneti posudu za preuzimanje dezinfekcionog sredstva.
  Preporučuje se vlasnicima privatnih stambenih objekata da na ulazu u svoje kuće postave dezinfekcione barijere (sunđer ili sl. natopljen dezinfikcionim sredstvom).​
 32. Kontrolu naredbi Štaba za vanredne situacije grada Zaječara vršiće komunalna policija, policija, nadležne ispekcijske službe i pripadnici vojske na zadatku kontrole mera vanrednog stanja.

​​Nepoštovanje ove naredbe povlači za sobom punu odgovornost kako matarijalnu tako i krivičnu.

​Utvrđene mere ovom Naredbom primenjuju se odmah nakon usvajanja.

Svi mediji koji preuzmu tekst, fotografije ili video, dužni su da navedu izvor – Timočka (timocka.rs). Ukoliko preuzimaju kompletan tekst i fotografije, veći deo teksta, ili je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Pretplatite se
Obavesti o
guest
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledajte sve komentare
Pretplatite se
Obavesti o
guest
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledajte sve komentare

Društvene mreže

24,102PratilacaLajkuj
4,148PratilacaZaprati
1,240PratilacaZaprati
222PratilacaBaci sub
0
Voleli bismo da čujemo Vaše mišljenje, ostavite komentarx