Тимочка Тимочка
Почетна / Вести / Штаб за ванредне ситуације града Зајечара: Поништене све претходне и донете нове наредбе
Седница Штаба за ванредне ситуације града Зајечара

Штаб за ванредне ситуације града Зајечара: Поништене све претходне и донете нове наредбе

Данас су, на телефонској седници Штаба за ванредне ситуације града Зајечара, поништене (стављене ван снаге) све претходне наредбе Штаба и донет, нови, пречишћен текст.

На основу члана 6. Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр. 15/19 и 17/19) а поводом Одлуке о увођењу ванредног стања у Републици Србији, Штаб за ванредне ситуације града Зајечара је, на седници одржаној 3. априла 2020. године, донео наредбу:

Н А Р Е Д Б А

 1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ окупљање више од две особе на једном месту у складу са мерама Владе Републике Србије.
 2. НАРЕЂУЈЕ СЕ јавном превознику на територији града Зајечара, „Николић Превоз” Д.О.О. Самариновац (у даљем тексту: јавни превозник), да у потпуности обустави градски и приградски превоз путника и изврши дезинфекцију објекта и перона аутобуске станице у улици Хајдук Вељковој у Зајечару.
 3. Забрана из тачке 2. не односи се на превоз радника на основу уговора о посебном линијском превозу, као и на послодавце који сами врше превоз својих запослених, те им у складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања нису потребне посебне дозволе.
  Наређује се превознику који врши превоз радника да предузме све хигијенске мере и мере дезинфекције возила, а превоз радника врши у складу са мерама заштите које је прописала Влада РС.
  ​Лица (радници) која користе ову врсту превоза морају имати заштитне маске и рукавице приликом превоза. Превозници радника у чијим се превозним средствима затекну путници без заштитних маски и рукавица биће искључени из саобраћаја и предати у надлежност полиције.
 4. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ обављање такси превоза у време трајања забране кретања грађана према донетим мерама Владе Републике Србије. Такси превозници су дужни да редовно врше дезинфекцију својих возила, као и да приликом превоза носе заштитне маске и рукавице.
 5. НАРЕЂУЈЕ СЕ Предшколској Установи „Ђулићи” да прекине рад за време трајања ванредног стања.
 6. НАРЕЂУЈЕ СЕ Центру за социјални рад „Зајечар” у Зајечару, као и удружењима грађана на територији града Зајечара затварање дневних центара и клубова за одрасла и старија лица за време трајања ванредног стања. Ова наредба се односи и на клубове пензионера и сличним организацијама у граду и селима, те су дужни да одмах прекину сваку своју активност до окончања ванредног стања.
 7. НАРЕЂУЈЕ СЕ прекид рада свих спортских објеката на територији града Зајечара (спортске хале, спортских терена, теретана и сл.), а Спортском савезу града Зајечара да прекине све активности спортских клубова за време трајања ванредног стања.
 8. НАРЕЂУЈЕ СЕ престанак рада свих Домова културе и отказивање свих културних, спортских и туристичких манифестација, као и прослава и забава било које врсте у време трајања ванредног стања.
 9. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику градске управе, свим директорима јавних предузећа, директорима установа и других субјеката чији је оснивач Град Зајечар да тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година омогуће рад од куће, а уколико је то немогуће обезбеде минимум процеса рада уз строго поштовање свих хигијенско-техничких мера за спречавање ширења заразе односно, ограниче број људи у просторији, користе заштитне маске и слично. Уколико у овим предузећима има запослених који су родитељи деце млађе од 12 година дужни су да једног запосленог ослободе радне дужности за време трајања ванредног стања ради чувања деце.
  ​Ова наредба се односи и на друга правна лица, као и на послодавце код којих раде самохрани родитељи деце до 12 година.
  ​ Запослени у градској управи, јавним предузећима и установама чији је оснивач град Зајечар, а чији је брачни друг запослен у МУП-у, Војсци Србије и здравственим установама, а има дете млађе од 12 година, ослобађа се радне обавезе за време трајања ванредног стања, ради чувања деце.
 10. НАРЕЂУЈЕ СЕ директорима јавних предузећа, директорима установа и других субјеката чији је оснивач Град Зајечар да одмах усвоје мере за спречавање настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга имајући у виду специфичност делатности, пружања јавних услуга и људских ресурса којима руководе. Такође су дужни да одмах одреде координатора који ће бити задужен за пуну примену и спровођење мера на нивоу предузећа, установе и органицизације.
 11. НАРЕЂУЈЕ СЕ начелнику градске управе града Зајечара да матичној служби забрани издавање било којих докумената за лица која су на привременом раду у иностранству, односно лица која немају стално боравиште на територији града Зајечара за време трајања ванредног стања.
 12. НАРЕЂУЈЕ СЕ угоститељским објектима (ресторани, кафићи, барови, локали и други угоститељски објекти) и тржним центрима да престану са радом. Из наредбе се изузимају здравствене ординације, стоматолошке амбуланте и остали здравствени субјекти (лабораторије, ординације, поликлинике, апотеке, ветеринарски субијекти и сл.) који послују у оквиру тржних центара.
  Киоцсима и локалима брзе хране дозвољава се продаја хране и то искључиво путем услужних шалтера (корисници услуга не могу улазити у локал) и доставом на кућну адресу, уз претходно предузете све мере заштите њихових радника (рукавице, маске и сл.) и уз поштовање прописаног растојања од 2 метара између људи у реду који врше куповину.
 13. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим малопродајним објектима, пекарама (осим производних погона), киоска, објеката брзе хране којима је дозвољена продаја путем шалтера и испоруком на кућну адресу, пиљарама, занатским радњама, агенцијама и свим осталим продајним објектима да ускладе своје радно време према мерама које је усвојила Влада РС и то на следећи начин:
  – од понедељка до петка од 07:00 до 15:00 часова
  – суботом: за грађане старије од 65 година од 04:00 до 07:00 часова, а за остале грађане од 08:00 до 12:00 часова
  ​– недељом малопродајни објекти не раде.
  ​Напред наведени субјекти могу да самостално одреде радно време у наведеним временским интервалима или да своје објекте потпуно затворе.
  ​Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
  Снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
  ​Дежурне апотеке и погребна предузећа изузимају се од утврђеног радног времена сем недеље.
 14. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ продаја половне робе, гардеробе и сличних производа на отвореном и забрана излагања и продаје прехрамбене робе, воћа, поврћа и сл. испред малопродајних објеката, киоска и слично.
 15. НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање свих пијаца на територији града Зајечара за време трајања ванредног стања, а снадбевање грађана воћем и поврћем обављаће се преко малопродајних објеката и пиљара.
  ​Налаже се ЈКП „Хигијени” Зајечар да физичким баријерама и тракама онемогуће било какав приступ пијацама те да у најкраћем могућем року уклоне тезге са дивље бувље пијаце преко пута старе ауобуске станице у Булевару др Зорана Ђинђића.
 16. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад фризерских, козметичких салона и салона за масажу, као и свих салона лепоте за време трајања ванредног стања.
 17. НАРЕЂУЈЕ СЕ прекид рада кладионицама, казинима и осталим правним лицима који организују игре на срећу, дечијим играоницама и ноћним баровима за време трајања ванредног стања.
 18. НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима продавница, трговинских објеката брзе хране, цвећарама, као и осталима који раде са странкама да свим запосленима који су у директном контакту са потрошачима обезбеде заштитне маске и рукавице. Уколико нису у могућности дужни су да обуставе рад до обезбеђења заштитних средстава.
  ​Наређује се свим малопродајним објектима да испред својих објеката поставе дезинфекциону баријеру (сунђер или сл. натопљен дезинфикционим средством), као и да својим купцима обезбеде (уколико купци немају сопствене), заштитне рукавице и маске.
  ​Забрањује се свако задржавање испред малопродајних објеката (конзумирање пића и сличних окупљања) осим окупљања у циљу чекања реда ради куповине уз поштовање прописане удаљености.
  ​У случају да потрошачи/купци не буду желели да се придржавају ових мера власници објекта или радници су дужни да одмах, без одлагања, позову дежурни број комуналне полиције 065/609-41-08.
  ​Малопродајни објекти који се не буду придржавали ове забране као и наредбе која се односи на постављање дезинфекционе баријере на улазу биће затворени за време трајања ванредног стања. Такође, малопродајни објекат који прими потрошача без заштине маске и рукавице у објекат ради куповине биће затворен за време трајања ванредног стања.
 19. НАРЕЂУЈЕ СЕ комуналној полицији и инспекцијским службама да појачају надзор над свим објектима затвореног типа у складу са одлуком Владе РС и овом наредбом, те да у случају увођења казнених одредби за правна и физичка лица која прекрше одређене забране, најстрожије исте примењују.
 20. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим удружењима грађана, као и добровољним друштвима да ставе на располагање све расположиве људске ресурсе за помоћ најстаријим грађанима у виду доношења намирница и лекова на кућу и организовања лекарске помоћи. Ови субјекти су дужни да одреде лице задужено за контакт и доставе Штабу бројеве телефона на које их штаб може контактирати.
 21. НАРЕЂУЈЕ СЕ Црвеном крсту да у просторијама које се налазе у ул. Крфској успоставе кол центар за помоћ у снабдевању грађана старијих од 65 година и успоставе најмање 3 (три) мобилне телефонске линије за ове потребе. Ове услуге грађани старији од 65 година могу користити искључиво за снабдевање основним животним намирницама и лековима једном недељно.
  Рад логистичких центара обавља се целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за ангажована лица.
 22. НАРЕЂУЈЕ СЕ комуналним предузећима да редовно обављају послове водоснабдевања, чистоће, грејања и погребних услуга уз обезбеђење заштитних маски, рукавица и дезинфекционим средствима за запослене.
 23. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКСП „Зајечар”, ЈКП „Водовод”, ЈКП „Тимок – одржавање” и ЈКП „Хигијена”, да у сарадњи са ЗЗЈЗ „Тимок” Зајечар врши редовно прање и дезинфекцију улица првог приоритета, јавних тргова и других јавних површина, јавних паркиралишта и трговинских центара. Дезинфекцију вршити прањем улица и аеросолном дезинфекцијом атомизерима средством нартијум хипохлорит и хлором.
 24. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ присуство на сахранама у периоду трајања ванредног стања више од десет особа. Особе које присуствују сахрани морају поштовати међусобну раздаљину од два метра између себе и ношење прописане заштитне опреме.
 25. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ коришћење свих јавних површина и паркова као и дечијих игралишта.
  Затварају се излетишта Попова плажа и Вањин јаз и сва лица затечена на њима биће санкционисана сходно закону.
  Парк-шума „Краљевица” се може користити у периоду од понедељка до петка у времену од 10:00 до 15:00 часова тако да се лица могу кретати у групи до две особе, а растојање између њих не сме бити мање од 2 метра.
  Непоштовање ове забране повлачи за собом прекршајну и кривичну одговорност, а за непоштовање ове забране од стране малолетног лица одговорност сноси родитељ или старалац.​
 26. Власници кућних љубимаца могу изводити своје кућне љубимце сваког дана у периоду између 23:00 до 01:00 часа, као и недељом од 08:00 до 10:00 часова.
  Кућног љубимца може извести само једна особа, у трајању од 20 минута, не даље од 200 метара од адресе пријављеног пребивалишта.
 27. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа града Зајечара да у сарадњи са кол центром Црвеног крста у смислу пружања неопходне помоћи у виду достављања најпотребнијих намирница и медикамената формира банер на инфо сајту града Зајечара преко кога ће грађане информисати о свим донетим и предузетим мерама.
 28. АНГАЖУЈУ СЕ повереници цивилне заштите на пословима заштите и снабдевања, сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама.
  Наређује се повереницима цивилне заштите да у складу са својим овлашћењима врше контролу примене и поштавња мера које је донела Влада РС као и примену и поштовање наредби које доноси Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара.
  ​Повереницима ће, од стране команданта Штаба за ванредне ситуације, бити издате дозволе за кретање у време полицисјког часа како би могли да врше контролу поштовања примене прописаних мера и наредби, а списак лица којима су издате дозволе биће предат Полицијској управи Зајечар.
  ​Штаб за ванредне ситуације ће утврдити изглед и садржину дозволе, а свака злоупотреба исте биће законски најстрожије санкционисана.
  ​Дистрибуцију дозвола извршиће координатор за ове послове задужен испред Штаба за ванредне ситуације.
  ​Повереници су дужни да свако непоштовање мера, односно наредби ШВС града Зајечара пријаве надлежној Полицијској управи у Зајечару, као и Комуналној полицији града Зајечара. За непоштовање ове наредбе, повереници сносе пуну одговорност.
 29. Штаб за ванредне ситуације посебно апелује на грађане да се у потпуности схвати и крајње одговорно примени наредба Владе РС, као и наредба овог штаба, као и на медије да пруже пун допринос у представљању свих релевантних мера које имају за циљ спречавање и ширење корона вируса, а све у циљу заштите здравља грађана.
 30. НАРЕЂУЈЕ СЕ управницима стамбених заједница (зграда) да редовно врше дезинфекцију јавних простора у зградама (заједничких просторија, ходника и гелендера) у сарадњи са ЗЗЈЗ „Тимок” Зајечар, а уз помоћ агенција за одржавање хигијене стамбених заједница са којима су склопили уговоре.
 31. НАРЕЂУЈЕ СЕ управницима стамбених заједница да на улазу у стамбену јединицу поставе дезинфекциону баријеру (сунђер или сл. натопљен дезинфикционим средством).
  Управници зграда средство за дезинфекцију натријум хипохлорит (NaClO) могу преузети у количини до 5 литара у ЈКП „Водовод” Зајечар (код портирнице) тел.019/422-041, с тим да морају са собом понети посуду за преузимање дезинфекционог средства.
  Препоручује се власницима приватних стамбених објеката да на улазу у своје куће поставе дезинфекционе баријере (сунђер или сл. натопљен дезинфикционим средством).​
 32. Контролу наредби Штаба за ванредне ситуације града Зајечара вршиће комунална полиција, полиција, надлежне испекцијске службе и припадници војске на задатку контроле мера ванредног стања.

​​Непоштовање ове наредбе повлачи за собом пуну одговорност како матаријалну тако и кривичну.

​Утврђене мере овом Наредбом примењују се одмах након усвајања.

Можда ће Вас занимати

Република Србија: Статистички подаци о вирусу COVID-19

Још осам жртава корона вируса у Србији, 325 заражених

У Републици Србији је до 15:00 часова 4. јула 2020. године регистровано укупно 15.829 потврђених …

Град Зајечар — COVID-19

Зајечар: Још три особе позитивне на корона вирус

На основу данашњег извештаја ЗЗЈЗ „Тимок” Зајечар, на територији града Зајечара, потврђена су три нова …

Претплатите се
Обавести о
guest
0 Коментара
Уграђене повратне информације
Погледајте све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо Ваше мишљење, оставите коментарx
()
x

Pin It on Pinterest

Одабир писма

Ћирилица Латиница