Timočka Timočka
Početna / Vesti / Elaborat o postepenom/faznom prijemu upisane dece u PU „Đulići” Zaječar
Štab za vanredne situacije grada Zaječara: Elaborat o postepenom/faznom prijemu upisane dece u PU „Đulići” Zaječar

Elaborat o postepenom/faznom prijemu upisane dece u PU „Đulići” Zaječar

Dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Predškolska ustanova „Đulići” Zaječar je u obavezi da u saradnji sa osnivačem tj. nadležnim organom lokalne samouprave i Štabom za vanredne situacije grada Zaječara donese odluku o otvaranju odnosno zatvaranju objekta predškolske ustanove (prekidu vaspitno-obrazovnog rada), kao i o povećanju, odnosno smanjenju broja dece u objektu/vaspitnoj grupi na osnovu sagledavanja ukupne epidemiološke, privredne i društvene situacije u konkretnoj lokalnoj zajednici i drugih činilaca (prostornih, kadrovskih i materijalno-tehničkih mogućnosti ustanove).

Prema preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja moguće je vršiti prijem upisane dece čiji roditelji nisu u mogućnosti da obezbede potvrde poslodavca.

– Doditeljima kao obaveza ostaje da dostave potvrdu pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano

– Obaveza da najave ponovni dolazak dva dana ranije radi pravovremenog planiranja organizacije rada u Ustanovi.

 1. Predlog PU „Đulići“ Zaječar i pregled mogućnosti prijema dece
 2. Datum početka druge faze prijema dece

Predlog PU „Đulići” Zaječar je da se sa narednom fazom prijema upisane dece u započne počev od 03.06.2020. godine.

2.2. Kriterijumi i uslovi koji moraju biti ispunjeni

Kriterijumi koji su uzeti u obzir u proceni broja dece su prostorne, kadrovske i materijalno-tehničke mogućnosti Ustanove, a sve u cilju poštovanja svih propisanih mera prevencije, zaštite i suzbijanja širenja epidemije virusa COVID-19.

Kriterijum – prostorno – tehničke mogućnosti

Broj dece u vaspitnim grupama određen je u skladu sa Instrukcijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 610-00-00317/2020-01 od 05.05.2020. godine i Ministarstva zdravlja br. 530-01-45/2020-10 od 05.05.2020. godine u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije virusa COVID-19, kojima je propisano da fizička distanca između dece bude 2m prilikom igre, obroka i spavanja,a takođe uzevši u obzir površinu radne sobe.

Sanitarno – higijenski uslovi koji moraju biti ispunjeni

2.2.2.1. Postupanje zaposlenih povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije virusa COVID-19

– Sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostora i nakon toga, to raditi svakodnevno.

– Na ulazu u objekte svakodnevno postavljati dezo barijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom,kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

– Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje odpada u vrtiću (upotrebljenih maski i drugo). Otpad odlagati u kese smeštene u kanti sa pedalom, za nožno otvaranje ili otvorene kako bi se izbeglo dodirivanje površine kanti. Kese za otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretiratim u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.

– Svi zaposleni treba da prate svoje zdravstveno stanje i da u slučaju pojave bilo kakvih tegoba/simptoma koji mogu da ukazuju na respiratornu infekciju, odnosno COVID-19 (povišena telesna temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) odmah preduzmu mere izolacije od dece u grupi i drugih zaposlenih, jave se nadređenom i udalje se sa posla, potom se jave izabranom lekaru u Domu zdravlja po proceduri koja važi za sve građane sa sumnjom na COVID-19 i da do potvrde da su zdravi ne dolaze na posao.

– Potrebno je da svi zaposleni u predškolskoj ustanovi smanje učestalost svojih socijalnih kontakata u svakodnevnim aktivnostima, kako bi mogućnost zaraze novim korona virusom bila svedena na minimum. Potrebno je da pri planiranju organizacije rada, direktor ustanove vodi računa o zaposlenima sa hroničnim bolestima u pravljenju rasporeda angažovanja zaposlenih u prvoj fazi otvaranja objekata predškolskih ustanova.

– Svakodnevno ujutru, pre ulaska dece u sobu obavezno je provetravanje svih prostorija u objektu predškolske ustanove. Kontinuirano provetravati prostor tokom boravka dece u vaspitnoj grupi. Detaljno čišćenje i dezinfekcija prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje sprovodi se nakon odlaska dece. Sredstva za dezinfekciju primenjivati u skladu sa uputstvom proizvođača. Obezbediti češću dezinfekciju toaleta.

– Deca teže kontaktu, bliskosti, zajedničkoj igri, zbog čega je usvajanje pravila fizičkog distanciranja i pridržavanje istog teško izvodljivo. Zato je potrebno decu po potrebi podsećati i upućivati da održavaju fizički razmak uz objašnjenja koja su im prihvatljiva zavisno od njihovog uzrasta. Istovremeno, rigorozna primena pravila fizičkog distanciranja nije ni moguća, ni zamisliva u životu i radu vrtića – fizički razmak kao i pojačanu ličnu higijenu dece neophodno je podsticati imajući u vidu da će neminovno dolaziti do određenih odstupanja – polazeći od uzrasnih specifičnosti deteta, osobenosti igre i učenja dece u ranom detinjstvu i prirode delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

– Kao i do sada, teme iz domena brige o zdravlju, sa osećanjem mere, približiti i ponuditi deci kroz igru, planirane situacije učenja, životno-praktične situacije (rutine, rituale).

– Ne mešati decu i vaspitače iz različitih vaspitnih grupa u istom prostoru. Boravak dece organizovati tako da se međusobni kontakt različitih vaspitnih grupa maksimalno izbegne, kao i njihovi susreti u hodnicima, trpezarijama, dvorištima, salama, toaletima tokom dnevnih rutina.

– Preporučuje se organizovanje boravka i igranja dece u dvorištu, kad god i gde je to moguće, ali tako da pri tome ne dolazi do mešanja dece različitih vaspitnih grupa.

– Ne koristiti igračke koje se ne mogu prati i dezinfikovati (na primer plišane igračke). Ukloniti tepihe, ostale predmete i ukrase koji se teško peru, čiste i dezinfikuju. Ne mešati igračke između vaspitnih grupa i dece pre nego što se operu i dezinfikuju. Odrediti mesto za odlaganje prljavih igračaka.

– Za dnevni odmor dece postaviti krevete po principu “noge-glava” tako da udaljenost između dece bude dva metra u svakom pravcu. Za svako dete obeležiti posteljinu i voditi računa da svako dete spava u svom krevetu.

– Pri svakoj sumnji na postojanje simptoma respiratorne infekcije kod deteta, medicinska sestra izdvaja dete u za to namenjenu prostoriju i poziva roditelje; U slučaju da medicinska sestra nije u objektu u trenutku kada vaspitač primeti simptome kod deteta, postupiti u skladu sa protokolom i pravilima ustanovljenim u ustanovi.

– Do dolaska roditelja, dete mora biti pod stalnim nadzorom. U sobi za izolaciju medicinska sestra ili drugi odrasli, obavezno koristi rukavice i masku, tako da maska prekriva usta i nos. Dete smiriti, kontrolisati telesnu temperaturu, raskomotiti, napajati toplim napicima i sprovoditi adekvatnu negu do dolaska roditelja ili lekarske ekipe. Nakon odlaska deteta obavestiti upravu i nadležni institut/Zavod za javno zdravlje, prostoriju očistiti i dezinfikovati, obavezno promeniti masku i radnu uniformu.

– Fizički razmak od 2 metra sprovesti u zatvorenom prostoru ustanove gde se obavljaju administrativni poslovi, kao i između drugih zaposlenih i dece.

– Svo osoblje predškolske ustanove (direktor, rukovodioci objekata, vaspitni kadar, stručni saradnici i saradnici, medicinske sestre na poslovima preventivne zdravstvene zaštite, osoblje na održavanju higijene, kuhinjsko osoblje, tehnička služba) moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta i nos, kao i da redovno sprovode mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.

– Svi koji ulaze u prostorije koje koriste deca, moraju da nose uniforme i koriste obuću koja je namenjena za nošenje samo u predškolskoj ustanovi. Uniforme prati na temperaturi 60–90 °C korišćenjem uobičajenih deterdženata za rublje bar dva puta nedeljno, a obuću dezinfikovati svakodnevno, posebno pre početka rada, upotrebom 70% alkohola koristeći ručne prskalice ili boce sa raspršivačem.

– Svi zaposleni obavezno moraju da odmah po ulasku u objekat predškolske ustanove dezinfikuju sopstvene mobilne telefone. Lične stvari, torbe se odlažu u garderobni deo i ne unose u prostor vaspitne grupe. Redovno održavanje prostora objekta uključuje pranje i dezinfikovanje podova, vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina, objekata za igranje u dvorištu, igračaka, i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina primene i neophodnog kontaktnog vremena.

– Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece, kako bi se izbeglo eventualno udisanje isparenja.

– Čišćenje se sprovodi kada su deca u dvorištu ili nakon odlaska dece.

– Prostorije redovno provetravati uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

– Potrebno je sprovesti pojačane higijenske mere prilikom pranja, umivanja, presvlačenja i držanja dece u naručju. Prilikom menjanja pelena strogo poštovati proceduru higijene ruku (pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili koristiti sredstvo na bazi 70 % alkohola) pre i nakon zamene i odlaganja pelena.

– Obavezan je nadzor vaspitača tokom pranja ruku dece sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Posebno je bitno prati ruke pre i posle jela, posle toaleta, posle igranja i boravka u prirodi.

– Potrebno je da svako dete ima svoju posteljinu, a posteljinu i druge tkanine prati mašinski na temperaturi od 60-90 °C koristeći uobičajen deterdžent za rublje, najmanje dva puta nedeljno.

2.2.2.2. Mere zaštite dece radi sprečavanja širenja korona virusa

U cilju prevencije širenja korona virusa u vrtićima pojačan je higijenski nadzor uz primenu mera socijalnog distanciranja i mera dezinfekcije kao ključnih u sprovođenju mera zaštite:

 • Prijem deteta u vrtić se vrši samo uz potvrdu nadležnog pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano.
 • Decu sa simptomima bolesti – respiratorne, crevne infekcije, povišena temperatura i slično ili sa sumnjom na početak bolesti (umor, gubitak apetita) ne dovoditi u vrtić.
 • Pre dolaska u vrtić roditelj ima obavezu da detetu i sebi izmeri temperaturu i da u slučaju povišene temperature ne dovodi dete u vrtić i o tome obavesti vaspitača.
 • Sprovodi se stroga trijaža dece pri prijemu u vrtić.
 • Prati se zdravstveno stanje i ponašanje deteta u vaspitnoj grupi, pravovremeno se reaguje u slučaju pojave simptoma virusa – izdvaja se dete u sobu za izolaciju, pozivaju se roditelji i upućuju lekaru u najkraćem vremenskom periodu.
 • Prati se konstantno broj prisutne dece i proverava se svakodnevno razlog odsustva dolazeće dece – pozivaju se telefonskim putem roditelji dolazeće dece radi dobijanja informacija o razlogu odsustva deteta iz vrtića i vodi se propisana dokumentacija.
 • Pojačan je nadzor nad ličnom higijenom dece. Svakodnevno se vrši kontrola pranja ruku dece toplom vodom i tečnim sapunom, ruke se dezinfikuju.
 • Kroz zdravstveno vaspitni rad ukazuje se deci na značaj dezinfekcije ruku na samom ulazu u vrtić, pranje ruku ujutru posle ulaska deteta u vaspitnu grupu, nakon korišćenja toaleta, pre i posle obroka, ulaska u vaspitnu grupu nakon boravka napolju.
 • Ukazuje se deci na značaj stavljanja ruke na usta prilikom kašljanja i kijanja.
 • Rano ujutru zaposleni u vrtiću provetravaju sve prostorije pre ulaska dece, otvaranje prozora i terasnih vrata obavezno je nakon doručka, u vreme boravka dece na otvorenom, pre i posle popodnevnog odmora kao i posle ručka.
 • Vaspitači, medicinske sestre-vaspitači izvode decu na pet minuta kako bi provetrili sobe.
 • Obavezan je i boravak dece na otvorenom prostoru dvorište vrtića, terasa… Za vreme odsustva dece iz prostorija potrebno ih je dodatno provetriti.
 • Deca za stolovima sede na udaljenosti od 2 metra.
 • U toku dnevnog odmora / spavanja deca su na krevetima pocizionirana po principu “noge-glava” uz preporučenu razdaljinu od 2 metra.
 • Obezbeđeni su pojedinačni kreveti i posteljina za svako dete i strogo se vodi računa da se ne mešaju.
 • Pojačan je nadzor nad higijenom u radnim sobama u kojima borave deca – sprovode se mere opšte higijene uz obaveznu dezinfekciju svih prostorija sve korišćene površine: radne stolove, pultove, police, kutiće, kvake na vratima svih prostorija, slavine, vodokotliće, podove i slično… posuđe, pribor u kuhinjama… redovno se čiste, peru vodom i deterdžentom, i dezinfikuju hlornim preparatom prema uputstvu proizvođača.
 • Pojačano je čišćenje, pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova, pranje i dezinfekcija noša, krevetića, pulta u jaslenim grupama, igračaka, promena posteljnog rublja dva puta nedeljno, po potrebi i češće, higijensko odlaganje prljavih pelena, redovno pražnjenje korpi za otpatke.
 • Posebna pažnja se obraća na lončiće, flašice iz kojih deca piju vodu – svako dete koristi svoj lončić i flašicu.

2.2.3. U vaspitnim grupama u kojima je predviđen dnevni odmor kao dodatni kriterijum uzeto je u obzir da udaljenost između dece i rastojanje kreveta bude na propisanoj fizičkoj udaljenosti od 2 metra u svakom pravcu, a prema Instrukcijama u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije virusa COVID-19.

Procenat broja dece koji može da bude primljen u drugoj fazi po vrtićima

Vrtić „Đurđevak”

Adresa: Naselje Kraljevica bb, Zaječar.

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine.

 • za decu uzrasta 1–2 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 40% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (6-oro dece);
 • za decu uzrasta 2–3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (8-oro dece);
 • za decu uzrasta 3–4 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (8-oro dece);
 • za decu uzrasta 4–5 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 40% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (10-oro dece);
 • za decu uzrasta 3–5,5 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (7-oro dece);
 • za decu uzrasta 5–6 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (10-oro dece);
 • za decu uzrasta od 5,5 godina do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (dve grupe po 12-oro dece).

Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 73.

Ukupan broj upisane dece: 202.

Vrtić „Maslačak”

Adresa: Ključ III, Zaječar.

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine.

 • za decu uzrasta 1–2 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (7-oro dece);
 • za decu uzrasta 2–3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 40% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (7-oro dece);
 • za decu uzrasta 3–4 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 32% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (8-oro dece);
 • za decu uzrasta 4–5 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 35% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (10-oro dece);
 • za decu uzrasta 5–6 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 35% od upisane dece u toj vaspitnoj grupi (10-oro dece);
 • za decu uzrasta od 5,5 godina do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 45% od upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (20-oro dece podeljenih u dve vaspitne grupe).

Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 73.

Ukupan broj upisane dece: 160.

Vrtić „Zdravac”

Adresa: Kostadina Koste Čauša br. 4, Zaječar.

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine

 • za decu uzrasta 1–2 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (5-oro dece);
 • za decu uzrasta 2–3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 20% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (5-oro dece);
 • za decu uzrasta 3–4 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 32% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (9-oro dece);
 • za decu uzrasta 4–5 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (6-oro dece);
 • za decu uzrasta 5–6 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 35% od broja upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (18-oro dece raspoređenih u dve vaspitne grupe);
 • za decu uzrasta od 5,5 godina do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (15-oro dece raspoređenih u dve vaspitne grupe).

Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 58.

Ukupan broj upisane dece: 186.

Vrtić „Svitac”

Adresa: Naselje Popova Plaža bb, Zaječar.

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine.

 • za decu uzrasta 1–3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od broja upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (22-oro dece raspoređenih u tri vaspitne grupe);
 • za grupe koje obuhvataju decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (97-oro dece raspoređenih u 8 vaspitnih grupa).

Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 119.

Ukupan broj upisane dece: 242.

Vrtić „Ljiljan”

Adresa: Omladinska bb, Zaječar.

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine.

 • za decu uzrasta 1–2 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (5-oro dece);
 • za decu uzrasta 2–3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 40% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (8-oro dece);
 • za decu uzrasta 3–4 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 32% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (8-oro dece);
 • za decu uzrasta 4–5 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (9-oro dece);
 • za decu uzrasta 5–6 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (9-oro dece);
 • za decu uzrasta 5,5 godina do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od upisane dece u toj vaspitnoj grupi (9-oro dece).

Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 48.

Ukupan broj upisane dece: 135.

Vrtić „Plamenak”

Adresa: Zaječarska 2, Grljan.

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine.

Vrtić „Plamenak” u prvoj fazi nije radio. U skladu sa iskazanim potrebama porodica neophodno je da počne sa radom počev od 03.06.2020. godine Vrtić „Plamenak” Zaječarska 2, Grljan, odnosno nakon izvršene dezinfekcije navedenog objekta.

 • za decu uzrasta 1–3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (5-oro dece);
 • za decu uzrasta 3–5 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (7-oro dece);
 • za decu uzrasta od 5 godina do polaska u školu godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od upisane dece u toj vaspitnoj grupi (9-oro dece).

Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 21.

Ukupan broj upisane dece: 51.

Igraonica „Izvorčić”

Adresa: Veliki Izvor.

Roditelji dece upisane u objektu „Izvorčić” u Velikom Izvoru za sada nemaju potrebe za korišćenjem usluga PU „Đulići” Zaječar.

Napomena:

POTPUNA NORMALIZACIJA RADA USTANOVE

Prijem sve upisane dece, odnosno otvaranje Ustanove do postizanja potpunog kapaciteta Ustanova može razmatrati tek nakon ublažavanja mera:

 • mera koje se odnose na prijem i izdavanje dece odnosno meru kontrolisanog ulaska roditelja kako se ne bi stvarala gužva i kako bi se obezbedila preporučena distanca od 2 metra između roditelja i dece;
 • fizičke distance od 2 metra među decom prilikom spavanja, obedovanja i igre u zatvorenom prostoru;
 • mešanje grupa dece različitog uzrasta.

Elaborat je sačinjen u saradnji direktora i Tima za preventivnu zdravstvenu zaštitu i glavnih vaspitača Ustanove.

Možda će Vas zanimati

U Srbiji prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

U Srbiji prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz manji pad temperature. Na jugu …

Ujutru sunčano, popodne ponegde pljuskovi i grmljavina

U Srbiji toplo, na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim …

Pretplatite se
Obavesti o
guest
0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledajte sve komentare
0
Voleli bismo da čujemo Vaše mišljenje, ostavite komentarx
()
x

Pin It on Pinterest

Odabir pisma

Ćirilica Latinica