Тимочка Тимочка
Почетна / Вести / Нове мере Штаба за ванредне ситуације општине Неготин

Нове мере Штаба за ванредне ситуације општине Неготин

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин на 34. ванредној седници штаба одржаној у понедељак, 16. новембра, донео је нову наредбу.

Н А Р Е Д Б А

На територији општине Неготин, услед проглашене ванредне ситуације због неповољне епидемиолошке ситуације са тенденцијом даљег погоршања, ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и мерама које је Влада Републике Србије донела Одлуком на седници одржаној 16.11.2020. године, примењиваће се следеће оперативне мере заштите и спасавања становништва:

 1. Забрана окупљања у затвореном, и на отвореном простору, више од 5 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.
 2. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до 5 лица, уз одговарајуће мере личне заштите.
 3. На јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 метра квадратна може бити присутно једно лице.
  На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање 2 метра (испред продавница, киоска брзе хране, апотека, банака на аутобуским, возним и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.
  Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из става 1.–3. ове тачке;
  О спровођењу ове мере стараће се комунална инспекција и надлежне републичке инспекције.
 4. Ограничава се радно време угоститељских и трговинских објеката (продавница на велико и мало, маркета, тржих центара, ресторана, кафића, барова, рецепција хотела које врше услужну продају робе, објеката брзе хране, пекара и других), тако да ти објекти неће радити од 21:00 до 05:00 часова наредног дана.
  У овим објектима није дозвољено организовање прослава као и било какво извођење музичко/сценског програма.
  Наведена ограничења из претходних ставова односе се и на угоститељске објекте који послују у оквиру бензинских станица (пумпи), као и на рад кладионица, коцкарница и других сличних објеката.
  Остаје на снази забрана рада ноћних клубова на територији општине Неготин.
  Дозвољава се услужна достава у периоду од 21:00 до 24:00 часова, ван објекта на кућну адресу.
  Власници односно закупци трговинских и угоститељских објеката из претходног става дужни су да, госте до 21:00 час удаље из својих објекта.
  Власници угоститељских објеката су дужни да обезбеде обавезни размак између столова од најмање два метра, односно дужни су да обезбеде минималну физичку дистанцу од 2 метра између гостију који седе за суседним столовима.
  Особље угоститељских објеката све време мора носити заштитну маску, док гости наведених угоститељских објеката могу да скину заштитне маске само док седе за столом, али их морају носити док улазе или излазе из угоститељског објекта или иду у тоалет или друге просторије истог;
  Власник објекта је дужан да на видном месту постави обавештење за потрошаче о поштовању прописаних мера заштите купаца-потрошача у смислу коришћења заштитних средстава и поштовања општих мера превенције и физичке удаљености, као и одређивања лица које ће бити задужено за спровођење свих мера заштите (упозорења купцима-потрошачима да се непридржавају мера и такве удаљавати из објекта), дозвољени број купаца-потрошача у објекту.
 5. Забрана организовања свечаности, као и организовања спортских манифестација са публиком и других забавних манифестација и прослава (сабора, вашара, свадбених весеља, прослава крштења и других прослава и свечаности).
  Забрана из претходног става односи се и на станове, приватна домаћинства, дворишта и сл. уколико истима присуствује више од 5 лица који нису чланови домаћинства пријављени на адреси у којој се скуп или прослава организују.
 6. Забрањује се рад установа културе из домена делатности позоришта, биоскопа и музеја на територији опптине Неготин у периоду од 17.11.2020. године до 01.12.2020. године;
 7. Дозвољава се рад дечијих играоница, с тим да је у играоницама забрањено организовање рођендана и других прослава. Радно време дечијих играоница дозвољава се у периоду од 07:00 до 21:00 час.
  Приликом боравка деце у дечијим играоницама особље је обавезно да носи заштитне маске и успостави одржавање међусобног растојања од најмање два метра између два лица која нису из истог домаћинства, односно на свака 4 метра квадратна може бити присутно једно лице. У играоницама је обавезно видно истакнути мере здравствене заштите које се морају поштовати у објекту.
 8. Напред наведена ограничења радног времена не односе се на рад апотека и бензинских пумпи на територији општине Неготин.
 9. Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања.
 10. У основним и средњим школама и високошколским установама организовати наставу уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира) у складу са препорукама Владе и надлежног министарства.
 11. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју општине Неготин наставља са радом према Елаборату о организацији рада и мера превенције за спречавање појаве заразних болести и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом COVID-19.
 12. Установе и домови за старе на територији општине Неготин појачати мере превенције за спречавање појаве заразних болести и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом COVID-19, као и ограничење и забрану уласка у објекте од стране лица која нису у радном односу (родбина, достава хране и намирница), дезинфекцију површина и обавезна употреба заштитне опреме од запослених.
 13. У јавном друмском превозу, такси превозу и железничком превозу путника возачи, путници и овлашћена лица превозника (кондуктери) све време трајања вожње обавезни су да носе заштитне маске, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила.
  Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из става 1. ове тачке.
  Контролу спровођења ове мере вршиће комунална инспекција и надлежне републичке инспекције, а на основу сачињеног записника на лицу места.
 14. Налаже се спровођење прописаних мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда и службе у истима;
 15. Ограничава се радно време козметичких, фризерских и салона лепоте, као и фитнес центрима и теретанама и других сличних објеката на територији општине Неготин тако да ти објекти неће радити од 21:00 час до 05:00 часова наредног дана, уз обавезно спровођење свих мера заштите у наведеним објектима (маске и рукавице, свакодневна дезинфекција просторија, дезо баријере).
 16. Налаже се ЈКП „Бадњево” Неготин да поштује све раније прописане мере Штаба за ванредне ситуације које се односе на рад зелене пијаце, цветне пијаце, млечне пијаце и робне пијаце-бувљака.
  Продавци на зеленој пијаци, цветној пијаци и млечној пијаци, радници у продајним објектима на неготинском вашару-бувљаку, као и купци, морају носити заштитне маске на прописан начин (тако да прекрива нос и уста), све време боравка на простору пијаца.
  Налаже се ЈКП „Бадњево” Неготин да удаљи са простора зелене пијаце, цветне пијаце, млечне пијаце и робне пијаце-бувљака, продавце, односно закупце тезги који на прописан начин не носе заштитне маске.
  Налаже се ЈКП „Бадњево” Неготин да свакодневно врше чишћење и дезинфекцију зелене пијаце, цветне пијаце, млечне пијаце и робне пијаце-бувљака натријум хипохлоритом.
  У случају непоштовања одредби из ове тачке Наредбе, Штаб за ванредне ситуације ће донети одлуку о затварању зелене пијаце, цветне пијаце, млечне пијаце и робне пијаце-бувљака.
  Контролу примене мера из ове тачке врши комунална инспекција у сарадњи са надлежном санитарном инспекцијом и надлежним републичким инспекцијама.
 17. Налаже се свакодневна редовна дезинфекција свих јавних објеката, као и улица, паркова и других јавних површина на територији општине Неготин на којима се окупља већи број људи уз употребу дезинфекционих средстава (натријум хипохлорит).
  О спровођењу ове мере стараће се ЈКП „Бадњево” Неготин и Завод за јавно здравље „Тимок” Зајечар.
 18. Дезинфекција најмање једанпут недељно заједничких просторија у стамбеним зградама – о спровођењу ове мере стараће се управници стамбених заједница (зграда).

Спровођење мера заштите из ове Наредбе, у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђује, координира и надзире командант Штаба за ВС за територију општине Неготин преко надлежних органа и служби, Штаба за ванредне ситуације, комуналне и санитарне инспекција и други законом одређени републички инспекцијских органа и Завода за јавно здравље „Тимок” Зајечар.

Свако непоштовање мера утврђених овом Наредбом повлачи прекршајну одговорност физичког, односно правног лица.

Мандатном-новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору, у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и Законом о заштити становништва од заразних болести.

Прописаном мандатном-новчаном казном казниће се и правно лице за непоштовање одредаба ове Наредбе, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.

Утврђене мере овом Наредбом примењиваће се од 17. новембра 2020. године.

Можда ће Вас занимати

Град Бор традиционално обезбедио новогодишње пакетиће за малишане из материјално угрожених породица

У време даривања, Град Бор је, као и сваке године, традиционално обезбедио новогодишње пакетиће за …

Град Зајечар Инфо: COVID-19

Корона у Зајечару: Још 16 новозаражених, једно лице преминуло

На основу 66 новообрађених PCR и AG узорака, у последња 24 часа, на територији града …

Претплатите се
Обавести о
guest
0 Коментара
Уграђене повратне информације
Погледајте све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо Ваше мишљење, оставите коментарx
()
x

Pin It on Pinterest

Одабир писма

Ћирилица Латиница