Video„Sigurne staze”: Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji

„Sigurne staze”: Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji

Udruženje „Sigurne staze”: Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji

U periodu od 2010. do 2020. godine, biciklistički saobraćaj doživeo je ekspanziju u svetu i u Srbiji. Broj biciklista porastao je u našoj zemlji za nekoliko desetina hiljada i, prema zvaničnim procenama, samo u Novom Sadu zabeleženo je 20.000 novih biciklista od 2010. do 2018. godine.

Kako se navodi u preglednom izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja u periodu od 2016. do 2018. godine, u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji život je izgubilo 143 biciklista, dok je 4.561 biciklista pretrpelo lakše ili teže telesne povrede. Poginuli biciklisti čine oko 9% svih poginulih lica, dok povređeni biciklisti čine oko 8% svih povređenih lica u saobraćajnim nezgodama. Drugim rečima, u proseku, godišnje u Srbiji život izgubi oko 50 biciklista i bude povređeno oko 1.500 biciklista. Ovi podaci dobijaju na težini kada znamo da su biciklisti procentualno najmanje zastupljeni u saobraćaju.

Više o bezbednosti biciklista na teritoriji grada Zaječara možete pročitati na ovom linku.

Biciklisti imaju skoro 6 puta veći rizik da smrtno stradaju nego što je to slučaj sa putnicima i vozačima u putničkim automobilima!

Jedan od ključnih problema bezbednosti biciklista u Srbiji je saobraćajna infrastruktura koja nije prilagođena ovoj kategoriji učesnika (ne postoje biciklističke staze/trake za bicikliste, uređena parkiralište itd.). Samim tim biciklisti su često prinuđeni da se kreću kolovozom gde ih vozači motornih vozila tretiraju kao neku vrstu stranog tela ili ometača saobraćaja, a ne kao sastavni deo saobraćajnog sistema. Nažalost, rad na promociji biciklističkog saobraćaja i poboljšanju uslova u Srbiji je simboličan u odnosu na druge države. Primera radi iako se radi o glavnoj infrastrukturi za bicikliste, tek nekoliko gradova u Srbiji ima više od 10 kilometara staza namenjenih svakodnevnom biciklističkom saobraćaju.

Prema podacima iz 2017. godine, u gradu Nišu postoje izgrađene biciklističke staze u dužini manjoj od 10 km, u Novom Sadu preko 100 km, u Subotici oko 15 km, u Beogradu oko 100 km. Sada se postavlja pitanje da li ovo dovoljno i šta je sa drugim gradovima u Srbiji u kojima ne postoji biciklistička infrastruktura?

U prilog gore navedenog govore i rezultati internet ankete koju je naše udruženje sprovelo prošle godine. Naime, skoro 71% ispitanika smatra da biciklisti nemaju dovoljno svojih staza. Primera radi u Boru ne postoje biciklističke staze/trake, a tako nešto nije ni u planu lokalne samouprave. Na veliku žalost takvih primera je bezbroj na teritoriji Republike Srbije. Svega 14% ispitanika smatra da biciklisti nisu ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju, već da samo treba da poštuju propise. Dok 10% ispitanika smatra da ne treba da voze kolovozom.

Udruženje „Sigurne staze”: Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji

Svesni problema bezbednosti biciklista u saobraćaju Udruženje građana „Ulice za bicikliste (uzb.rs)” i „Novosadska biciklistička inicijativa (nsbi.org.rs)” su izdali brošuru i vidu priručnika „Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji” čiji su autori Marko Trifković i Zoran Bukvić. 

Brošura je namenjena široj javnosti i stoga je osnovni cilj da na jednostavan i razumljiv način predstavi okolnosti u kojima funkcioniše biciklistički saobraćaj u Srbiji i mogućnosti za njegovo unapređenje.

Kako unaprediti propise koji se odnose na bicikliste i bicikle?

Kako autori navode jedan od problema je što na nivou Republike Srbije ne postoji jedinstveni rukovodeći dokument, koji se, u smislu saobraćajne politike, sveobuhvatno bavi principima biciklističkog saobraćaja i svim njegovim aspektima, koji postavlja osnovne pretpostavke, daje smernice za njegov razvoj ili postavlja konkretne ciljeve.

Upravo iz ovog razloga, u praksi se mogu videti različita rešenja u tumačenju i sprovođenju propisa, planiranju i gradnji infrastrukture, sprovođenju propisa, edukaciji, prioritetu u planiranju saobraćaja ili budžetskim izdvajanjima.

Nesumnjivo najznačajniji propis koji se odnosi na bicikliste i koji je potrebno unaprediti jeste Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: ZOBS).

Za biciklistički saobraćaj su, osim ovog zakona, od izuzetnog značaja i Zakon o planiranju i izgradnji sa podzakonskim aktima i Zakon o putevima. Ovi zakoni su osnova za stvaranje uslova za kretanje biciklista u saobraćaju. Autori se ovom prilikom nisu u većoj meri bavili pitanjem parkiranja bicikala, iako je to prepoznato kao poseban izazov.

U nastavku autori obrazlažu da bi se mnogo bolji rezultati postigli insistiranjem na tehničkoj ispravnosti bicikala (obavezna reflektujuća tela (katadiopteri) na točkovima, obavezna svetla prilikom noćne vožnje). S obzirom na efikasnost, dodatna mera bi mogla biti i propisivanje katadioptera koji treba da se nalaze na pedalama ili na prednjem i zadnjem delu bicikla, kako bi se povećala uočljivost bicikla spreda i otpozadi noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Tehnički ispravan bicikl nudi značajno pouzdaniju uočljivost bicikliste koja je „opraštajuća“ prema propustima u zaboravljanju ili gubljenju zaštitne opreme, njenoj pokrivenosti (npr. torbom), bočnoj uočljivosti, okolnim refleksijama i sličnim problemima.

Obavezno rastojanje prilikom preticanja

Da bi se stvorio ujednačen kriterijum u pogledu bezbednog preticanja i obilaženja, a vozači motornih vozila nedvosmisleno senzibilisali o problemu i rizicima u kojima se biciklisti nalaze, autori predlažu uvođenje obaveznog rastojanja, prilikom preticanja ili obilaženja, od najmanje 1,5 metar u naselju, odnosno 2 metra, van naselja.

Dvosmerno kretanje biciklista u jednosmernim ulicama

Autori se u svom radu obradili i primere dobre prakse iz zemalja u kojima se vidi jasan napredak u promociji i unapređenju biciklističkog saobraćaja. S tim u vezi autori navode da je kretanje biciklista jednosmernim ulicama u oba smera, sa ili bez biciklističkih traka, praksa u mnogim evropskim gradovima i zemljama. Primere možemo naći u: Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Sloveniji, Češkoj, Danskoj, Holandiji itd.

U Briselu, koji je po saobraćajnim navikama i modelu sličan Beogradu, postoji mreža ovakvih ulica od 700 km, u Beču oko 290 km. Ovakvo kretanje biciklista realizuje se u ulicama sa jednom saobraćajnom trakom, u kojima je ograničenje brzine 30 kilometara na čas, ili u zonama usporenog saobraćaja.

O prednostima zone 30 možete pročitati na ovom linku, dok tekst o zoni usporenog saobraćaja možete pogledati na ovom linku.

Stvaranjem ovakvih ruta stimuliše se povećanje broja biciklista, što, posledično, dovodi i do veće bezbednosti. Ovakvo rešenje posredno doprinosi i bezbednosti pešaka.

Interesantan podatak koji navode autori je da je u Oslu uočeno da su biciklisti u pojedinim ulicama smanjili korišćenje trotoara za vožnju bicikla i za 50%, dok se u nekim jednosmernim ulicama vožnja bicikla povećala za 50%. Konflikti su registrovani u svega 0,3–0,6% slučajeva i povezani su sa radovima na putu.

Kako bi se povećala efikasnost i bezbednost biciklističkog saobraćaja, na ekonomičan i jednostavan način, naročito u centralnim delovima gradova, gde postoje jednosmerne ulice, autori ističu da predlog izmene ZOBS-a treba usmeriti u pravcu izmene člana 36, stav 4 zakona, odnosno nedvosmisleno dozvoliti izuzetak u situacijama gde je to regulisano saobraćajnim znakom. Na ovaj način bi se upravljaču javnog puta nedvosmisleno omogućilo da jasno uvede biciklistički saobraćaj u jednosmerne ulice, u suprotnom smeru, odnosno nadležnom ministarstvu da u pravilnik uvede odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju kojom se obaveštavaju učesnici u saobraćaju da je reč o takvoj ulici. Kako bi zakonske norme bile usklađene, potrebno je osvrnuti se i na član 89 Zakona, u slučaju da se vođenje saobraćaja u suprotnom smeru vrši biciklističkom trakom.

Dozvoliti biciklistima da koriste trake za vozila javnog prevoza putnika

Njihova osnovna svrha je da se omogući brže odvijanje javnog prevoza putnika, tj. kretanje autobusa, trolejbusa i taksi vozila. Korišćenje „žutih traka“ po pravilu nije dozvoljeno drugim učesnicima u saobraćaju. Prema trenutnim okolnostima i stanju biciklističke infrastrukture, autori opravdano postavljaju pitanje da li je ova vrsta ekskluziviteta opravdana i moguća.

U nastavku autori konstantuju ukoliko ovakvih deonica ima mnogo, kao u Beogradu, a na njima ne postoje biciklističke staze, opravdano se postavlja pitanje kuda treba da se kreću biciklisti. Zakon propisuje vožnju bicikla jedan metar od desne ivice kolovoza. Međutim, kada je ova površina rezervisana za isključivo kretanje vozila javnog prevoza putnika, može se zaključiti da na ovakvim deonicama vožnja bicikla nije dozvoljena.

Udruženje „Sigurne staze”: Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji

Da bi se omogućilo normalno odvijanje biciklističkog saobraćaja, preporučljivo je uvesti rešenje kakvo već postoji, na primer, u Budimpešti. Ovo rešenje podrazumeva da upravljač, tj. stručne službe, javnim putem donesu odluku na kojim mestima je dozvoljeno i bezbedno kretanje biciklista „žutom trakom“, a na kojima nije, i da takvo pravo utvrđuje odgovarajućim saobraćajnim znakom (iz pravilnika). Da bi se ovo rešenje realizovalo, potrebno je u ZOBS-u dozvoliti odstupanje od isključivog korišćenja „žutih traka“ za javni prevoz putnika odgovarajućim saobraćajnim znakom.

Obavezni smerovi kretanja na biciklističkim stazama i trakama

U ovom delu brošure autori navode postojeći problem koji dovodi do zabune i daju predlog za rešenje, između ostalog navode: Smer kretanja na biciklističkim stazama nije sporan u slučaju gde postoji saobraćajna signalizacija, koja, nesumnjivo, ukazuje na to da li je reč o jednosmernoj ili dvosmernoj biciklističkoj stazi. U praksi se, ipak, pojavilo tumačenje da biciklistička staza, koja nema obeležen smer kretanja, predstavlja jednosmernu biciklističku stazu. Ovakvo tumačenje izazvalo je dosta polemike u Novom Sadu gde saobraćajna signalizacija ne određuje uvek obavezan smer.

Član 89, stav 3 ZOBS-a navodi da: „Na biciklističkim stazama za saobraćaj u oba smera vozila, vozač bicikla mora da se kreće desnom stranom u smeru kretanja vozila”. Kada se ova norma pročita iz dva dela, dobija se potpuno suprotno značenje od onoga koje joj se neretko pripisuje: prvi deo jasno ukazuje na to da se norma odnosi na dvosmerne biciklističke staze, dok drugi deo propisuje ponašanje bicikliste na dvosmernim stazama (vožnja desnom stranom). Pojednostavljeno, ovo znači da na dvosmernoj biciklističkoj stazi treba da se krećemo desnom stranom staze.

Iz perspektive odvijanja saobraćaja, kako autori konstantuju ovakvo rešenje ima utemeljenje: biciklistička staza je po definiciji put, a putevi su po definiciji dvosmerni. U situaciji u kojoj vozač nailazi na prelazak biciklističke staze preko kolovoza, po pravilu nema načina da utvrdi da li je u pitanju jednosmerna ili dvosmerna staza, pa je bezbednije uvesti pretpostavku da je reč o dvosmernom putu, odnosno, biciklističkoj stazi. Ista pretpostavka može da važi i za pešake.

Svi mediji koji preuzmu tekst, fotografije ili video, dužni su da navedu izvor – Timočka (timocka.rs). Ukoliko preuzimaju kompletan tekst i fotografije, veći deo teksta, ili je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime

Društvene mreže

24,195PratilacaLajkuj
4,189PratilacaZaprati
1,251PratilacaZaprati
222PratilacaBaci sub